Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Wspólne finansowanie

Wspólne finansowanie:W ramach wspólnego przygotowania projektu uzgodniono wspólny budżet, który obejmuje finansowanie wszystkich zaplanowanych działań. Następnie każdy partner sporządził szczegółowy budżet własnej części projektu. Obaj partnerzy mają równomierny udział w budżecie projektu: czeska część stanowi 58%, a polska 42% całkowitych wydatków kwalifikowanych (niewielka różnica wynika z tego, że polski partner jest płatnikiem podatku VAT, natomiast […]

Wspólne przygotowanie

Wspólne przygotowanie:Proces przygotowania projektu odbywał się w drodze intensywnej współpracy obu partnerów. Powołano wspólny zespół projektowy, który systematycznie spotykał się, omawiając zaplanowane działania. W ramach wspólnego przygotowania projektu wielokrotnie okazywało się, że wspólne podejście do rozwiązywania problemów i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w ramach wspólnych działań jest dla wszystkich zaangażowanych korzystniejsze i bardziej efektywne w porównaniu […]

Opis projektu

Celem projektu jest wzbogacenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza poprzez przybliżenie tradycji szklarskich w ramach współpracy transgranicznej muzeów – Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Muzeum Szkła w Novym Borze. Wspólny projekt rozwiązuje problemy partnerów z niewystarczającymi możliwościami wystawienniczymi, eksploatacyjnymi i magazynowymi. W ramach realizacji projektu w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze zakupiony zostanie osprzęt muzealny […]