Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Wspólne finansowanie

Wspólne finansowanie:
W ramach wspólnego przygotowania projektu uzgodniono wspólny budżet, który obejmuje finansowanie wszystkich zaplanowanych działań. Następnie każdy partner sporządził szczegółowy budżet własnej części projektu. Obaj partnerzy mają równomierny udział w budżecie projektu: czeska część stanowi 58%, a polska 42% całkowitych wydatków kwalifikowanych (niewielka różnica wynika z tego, że polski partner jest płatnikiem podatku VAT, natomiast czeski partner nie jest dla celów projektu płatnikiem podatku VAT). Każda strona ma w swojej części budżetu ujęte wydatki związane z realizacją działań inwestycyjnych po swojej stronie granicy. Miękkie działania finansowane są wspólnie tzn. wydatki z nimi związane zostały równomiernie podzielone pomiędzy obu partnerów (np. czeska strona finansuje opracowanie wydawnictw, polska strona płytę DVD).