Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Wspólne przygotowanie

Wspólne przygotowanie:
Proces przygotowania projektu odbywał się w drodze intensywnej współpracy obu partnerów. Powołano wspólny zespół projektowy, który systematycznie spotykał się, omawiając zaplanowane działania. W ramach wspólnego przygotowania projektu wielokrotnie okazywało się, że wspólne podejście do rozwiązywania problemów i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w ramach wspólnych działań jest dla wszystkich zaangażowanych korzystniejsze i bardziej efektywne w porównaniu z jednostronnie podejmowanymi przedsięwzięciami.

Wspólna realizacja:
Wspólna realizacja projektu będzie odbywała się według ustalonego harmonogramu zatwierdzonego przez obie strony. Zaplanowano wspólne spotkania dotyczące zadań cząstkowych, wspólne działania kontrolne w ramach realizacji zaplanowanych inwestycji oraz ścisłe współdziałanie w ramach przygotowywania raportów z bieżącej realizacji i wniosków o płatność. Wszelkie materiały informacyjne, które będą opracowywane w ramach projektu, zostaną przygotowywane wspólnie. Partnerzy dokonają wzajemnych korekt opracowywanych tekstów.

Wspólny personel:
Wspólne przygotowanie i realizację projektu prowadzi zespół projektowy składający się z pracowników Muzeum Karkonoskiego i Urzędu Miasta Nový Bor, w tym przedstawicieli Muzeum Szkła w Novym Borze. Partner wiodący odpowiedzialny jest za całościowe zarządzanie projektem oraz zapewnia koordynację wspólnych działań. Główny manager projektu po stronie partnera wiodącego ściśle współpracuje z głównym koordynatorem projektu polskiego partnera. Pozostali członkowie zespołu uczestniczą w realizacji poszczególnych działań projektu. Osoby odpowiedzialne za sprawy finansowe zajmują się zarządzaniem finansowym projektu oraz prawidłowym przygotowaniem materiałów do sporządzenia wniosków o płatność i końcowego rozliczenia projektu. Wydatki na finansowanie zespołu projektowego ujęte zostały w budżetach obu partnerów. Spotkania zespołu projektowego będą odbywały się na przemian po polskiej i czeskiej stronie.