Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Konkurs Plastyczny – Moje ulubione zabytki na Dolnym Śląsku.

Zapraszamy wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe z województwa dolnośląskiego do udziału w konkursie plastycznym – Moje ulubione zabytki na Dolnym Śląsku.
Celem organizowanego przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze konkursu, jest zainspirowanie młodych uczestników do poszerzenia wiedzy o regionie, a także rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.

R E G U L A M I N   K O N K U R S U
„Moje ulubione zabytki na Dolnym Śląsku”

I. Temat konkursu: „Moje ulubione zabytki na Dolnym Śląsku.”

II. Cel konkursu:

  • zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy o regionie,           
  • rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.

III. Uczestnicy konkursu:

 1 grupa – przedszkola – 6 latki , starszaki

 2 grupa – kl. I – III

 3 grupa – IV – VIII

Konkurs plastyczny skierowany jest do szkół podstawowych oraz przedszkoli z Województwa Dolnośląskiego. Organizowany w ramach obchodzonego Święta Województwa Dolnośląskiego, dnia 16 października.

Rodzice oraz opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora. Przedmiot konkursu: prace dzieci i młodzieży odpowiadające tematowi i poszczególnym kryteriom określonych w punktach poniżej.

Warunkiem uczestnictwa jest SAMODZIELNE wykonanie pracy w technikach rysunek lub malarstwo, na papierze z wykluczeniem technik komputerowych.

Założenia organizacyjne:

  1. Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm x 420 mm) i A4

2. Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami): A) tytuł pracy B) imię i nazwisko autora C) klasa, do której uczęszcza autor D) placówka zgłaszająca prace na konkurs – adres placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia plastyczne E) uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie jedną pracę.

3. Termin dostarczania prac do siedziby organizatora konkursu Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra; tel.: 75 645 50 78 do 10 października 2022. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w sobotę 15 października 2022 o godz. 13.00 w Galerii na Górze. Laureaci zostaną powiadomieni wcześniej drogą mailową lub telefonicznie.

4. Nagrody i wyróżnienia w formie wystawienia prac w ekspozycji pokonkursowej oraz w postaci nagród rzeczowych. Organizator zobowiązuje się do eksponowania prac zakwalifikowanych przez Jury, na wystawie pokonkursowej. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów, którzy tym samym zyskują prawo do ich reprodukowania, rozpowszechniania, publikacji, bez żadnych roszczeń materialnych ze strony autorów.

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu można kierować do Działu Edukacji, osoba do kontaktu: Natalia Kryszpin tel.: 75 64 550 89;
e-mail: oswiata@muzeumkarkonoskie.pl