Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Regulamin Udostępniania Wizerunków Obiektów Znajdujących się w Posiadaniu Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Wersja do pobrania: REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA WIZERUNKÓW OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCHSIĘ W POSIADANIU MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE §1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Informacja sektora publicznego – każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego; Muzeum – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej […]