Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Polonia symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski, Duch – Nadzieja – Naród – Zwycięstwo

Ideą wystawy jest próba połączenia w całość współczesnych sobie czasowo i ideowo dzieł malarstwa, rzeźby, tekstów literackich i muzyki. Dzieła wybrane na ekspozycję oraz powiązane z nimi teksty literackie i dzieła muzyczne będą koncentrowały się na charakteryzującym sztukę po 1800 r. wzajemnym dopełnianiu się realizmu, alegorii, symbolu, co było rezultatem przeplatania się dosłownej ilustracji faktu historycznego z elementem religijnym czy też wizją o charakterze mitologicznym lub fantastycznym. Wyznacznikiem będzie wizerunek Polonii – symbolu narodu, jego tożsamości między upadkiem Rzeczpospolitej Obojga Narodów i próbami wybicia się Polaków na niepodległość w drodze powstań narodowych a tożsamością Polski niepodległej i niezawisłej lat 1918-1939 i po 1989 r. Temat wystawy odwołuje się do koncepcji sztuki narodowej, narzuca potrzebę nowego spojrzenia na problem dzieła sztuki w aspekcie historycznym, wyznaniowym i politycznymi.

Na wystawie zobaczymy m.in. dzieła: Józefa Aumillera, Tadeusza Breyera, Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Wlastimila Hofmana, Rafała Malczewskiego, Szymona Mondzaina, Jana Raszki, Władysława Skoczylasa, Jana Styki, Wacława Szymanowskiego, Antoniego Tańskiego, Louisa Marcoussisa, Włodzimierz Tetmajera, Wojciecha Weissa, Józefa Czajkowskiego, Kaspra Pochwalskiego, Jerzego Dudy – Gracza.

Idea wystawy została zainspirowana także wielkimi utworami symfonicznymi Richarda Wagnera i Edwarda Elgara „Polonia”. W październiku odbędzie się w Wałbrzychu koncert przygotowany przez Filharmonię Sudecką. Mieszkańcom Jeleniej Góry i okolic zapewniony zostanie bezpłatny dojazd. W tym czasie będzie można podziwiać drugą edycję wystawy w historycznych wnętrzach Zamku Książ. Kolejną atrakcją będzie spektakl teatralny przygotowany w pierwszej kolejności dla mieszkańców Karkonoszy, a następnie pokazany w Zamku Książ. Będzie to okolicznościowo wystawiane przedstawienie Jana Lechonia „Karmazynowy poemat”, którego jednym z bohaterów wierszy jest Jacek Malczewski.

Wystawę będzie można oglądać w Muzeum Karkonoskim do 16.09 2018 r.