Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Znane/Nieznane – wernisaż wystawy

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza 29 czerwca o godzinie 17:00 do Galerii na Górze Muzeum Karkonoskiego, na wernisaż wystawy:
Znane / Nieznane.

Prezentowana wystawa jest efektem trzech weekendowych plenerów sekcji fotograficznej Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze, Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, które odbyły się w kilku ostatnich latach. Ich tematami przewodnimi były: ”obecność”, “miejsce” i “znaki w przestrzeni”, których egzemplifikacji wizualnych autorzy poszukiwali w Michałowicach, Miedziance, Janowicach i Rudawach Janowickich.

Michałowice postrzegane były przez pryzmat domu Teatru Cinema i obecności w artystycznej przestrzeni, która zawładnęła starym budynkiem z własną ciekawą historią. Fascynujące miejsce sztuki i jego wpisanie w naturalne otoczenie oraz przepiękne okolice, trasy spacerowe i punkty widokowe były wyzwaniem dla fotograficznych wypowiedzi.

W Miedziance oczami wyobraźni uczestnicy próbowali zobaczyć dawne miasto niegdyś tętniące życiem. Dzisiaj te ślady, pozostałości i skromne resztki były inspiracją do ich własnych fotograficznych opowieści – zbioru impresji kreowanych wrażliwością, wyobraźnią, światłem i zastaną przestrzenią. To były niejako ćwiczenia z pamięci, tych którzy wierzą, że fotografia tę pamięć wzmocni, zapisze i utrwali.

Znaki w przestrzeni, jako dominanty kulturowe i przyrodnicze, których obecność w pejzażu decyduje o jego dynamice, sile przyciągania i atrakcyjności były poszukiwane w Rudawach Janowickich. Fotografów intrygowało wpisanie w krajobraz naturalny rozmaitych punktów odniesienia takich jak wiadukty, mosty, obiekty architektoniczne o istotnym dla danego miejsca znaczeniu i ich wizualna ranga dla wyglądu całej okolicy. Ponadto zobaczymy na fotografiach rozmaite wytwory natury, swoiste konstrukcje skalne ukształtowane przez nią samą i czas, czy charakterystyczne akweny wodne tzw. Kolorowe Jeziorka.

Ta wystawa pokazuje nie tylko artystyczne efekty pobytu w ciekawych miejscach, ale też jakiś rodzaj wyczulenia na pamięć tych miejsc, na zapisane w nich rozmaite historie. Uczestnicy patrzyli trochę obrazami przeszłości widząc to co realne. Dostrzegali zarówno wzniosłość Natury jak i jej codzienne zmagania z Kulturą, tworząc bogaty materiał do przemyśleń i refleksji.