Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Z przyjemnością informujemy, że projekt Zakup historycznych szkieł z Huty Fritza Heckerta do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze został pozytywnie oceniony w ramach programu Kolekcje muzealne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W rezultacie kolekcja naszego Muzeum powiększy się o 27 pięknych i unikatowych szkieł pochodzących z huty Fritza Heckerta, które w czerwcu zostaną zaprezentowane na wystawie.

 

PROJEKT KONSERWACJI WZORNIKA SZKLARSKIEGO ORAZ STARODRUKÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w latach 2018 – 2019 realizowany jest projekt pn.: Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Celem projektu jest poddanie konserwacji 20 obiektów ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze: 1 wzornik szklarski, 1 dokument rękopiśmienniczy oraz 18 starodruków.

Konserwacja przebiega w dwóch etapach w latach 2018 – 2019, a działania przy najbardziej zniszczonych obiektach spowodują zatrzymanie procesu dalszej destrukcji i spowolnienie procesów autodestrukcji zabytków.

I etap projektu zakończył się w listopadzie, a efekt prac konserwatorskich można było podziwiać na czasowej wystawie Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w grudniu 2018 roku.

II etap realizacji projektu rozpoczął się w styczniu 2019 roku przekazem kolejnych dziesięciu obiektów do Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Renova-Art Justyna Wdowiak w Szczecinie.

Po zakończeniu I oraz II etapu prac konserwatorskich zostanie zorganizowana wystawa czasowa, która wzbogaci ekspozycję historyczną naszego regionu oraz uatrakcyjni ekspozycję szkła artystycznego.

Obiektom po konserwacji przywrócone zostaną ich wartości estetyczne, artystyczne i naukowe, a ekspozycjom towarzyszyć będą programy edukacyjne, wykłady oraz działania promocyjne w mediach.

Projekt Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz w ramach dofinansowania z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

MJG AH 4896, Biblia, Nowy Testament, wyd. Stern, Lüneburg 1675

 

MJG AH 6424, Biblia, wyd. Sterne, Lüneburg 1675

MJG AH 6426, Martin Opitz, Acht Bücher Deutscher Poematum…, wyd. David Müller, Breslau 1525

MJG AH 6429, Johannes Albert Fabricius, Codex Apocryphus Novi Testamenti, Collectus, Castigatus, Testiminiisque,
Censuris… , wyd. Benjamin Schiller, Hamburg 1703

MJG AH 6432, Georg Cunrad Rieger, Der Saltz-Bund Gottes Mit Der Evangelisch-Saltzburgischen Gemeinde / Oder
Auẞführliche und erbauliche Erzehlung…, 8 ksiąg, wyd. Metzler und Erhard, Stuttgart (?) 1732

MJG AH 6435, Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, Libri XV, wyd. Sebastian Gryphius, Lugdunum (Lyon)
1559

MJG AH 6436, Famiano Strada, De Bello Belgico, wyd. Hermann Scheus, Roma 1653

MJG AH 6438, Christian Thomasius, Ernsthafte, aber doch muntere und vernünftige Thomasische Gedanken über allerhand
auserlesene juristische Händel, Halle 1720

MJG AH 6439, Zbiór różnych ksiąg po łacinie i grecku, Argentoratum (Strasburg) 1511

MJG AH 6440, Johannes Oekolampadius, In Prophetam Ezechielem Commentarius…, wyd. Matthias Apiarius,
Argentoratum (Strasburg) 1534; In Danielem Prophetam…, wyd. Joannes Bebel, Basilea 1530

 

PROJEKT KONSERWACJI WZORNIKA SZKLARSKIEGO ORAZ
STARODRUKÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE W RAMACH PROGRAMU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH ORAZ DZIĘKI WSPARCIU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w latach 2018 – 2019 realizowany jest projekt pn.: Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Celem projektu jest poddanie konserwacji 20 obiektów ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze: 1 wzornik szklarski, 1 dokument rękopiśmienniczy oraz 18 starodruków.

Konserwacja przebiegnie w dwóch etapach w latach 2018 – 2019, a działania przy najbardziej zniszczonych obiektach spowodują zatrzymanie procesu dalszej destrukcji i spowolnienie procesów autodestrukcji zabytków.

Po pierwszym i drugim etapie prac konserwatorskich zostaną zorganizowane wystawy czasowe, które wzbogacą ekspozycję historyczną naszego regionu oraz uatrakcyjnią ekspozycję szkła artystycznego.

Obiektom po konserwacji przywrócone zostaną ich wartości estetyczne, artystyczne i naukowe, a ekspozycjom towarzyszyć będą programy edukacyjne, wykłady oraz działania promocyjne w mediach.

Projekt konserwacji cennych obiektów papierowych ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze realizowany jest dzięki współfinansowaniu zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych oraz w ramach środków pozyskanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

informacja o projekcie z logotypami strona internetowa (plik.pdf)


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano z Budżetu Województwa Dolnośląskiego

Obiekty poddane konserwacji w trakcie I etapu prac w 2018 roku.

Wzornik szklarski sygn. MJG 821/s
Wzornik motywów dekoracyjnych do rytowania na szkle, XVIII w., autor nieznany, wzory odciskane, tłoczone
na papierze czerpanym, tematyka myśliwska, herbowa, roślinna.

 

Rejestr prac i rzemieślników Johanna Carla Preusslera z huty w Szklarskiej Porębie sygn. MJG 4942/s.
Rejestr pochodzący z XVIII wieku, wykonany atramentem żelazowo-galusowym na papierze czerpanym w
oprawie typu półskórek z marmoryzowanym papierem na okładzinach.

 

Książeczka do nabożeństwa sygn. MJG AH 2362
ok.1724, grzbiet i okładki skórzane z metalowym zapięciem na skórzanym paseczku oprawa, skóra, tłoczenie,
złocone krawędzie kart.

 

Rerum Frisicarum historia sygn. MJG AH 4893
autore Ubbone Emmio…, Lugduni Batavorum (Lejda), 1616 rok,
zawiera tekst, plany, mapy (miedzioryty), oprawa – skóra.

 

Stary Testament sygn. MJG AH 4894
1704 rok, oprawny w skórę trybowaną, z okuciami metalowymi.

 

Matthiae Fabri/Concionum/Operis/Tripartiti/Pars Aestivalis/ De Dominicis…, sygn. MJG AH 4897
Coloniae Agrippine (Kolonia) 1693, oprawna w białą skórę.

 

Biblia sygn. MJG AH 4899
wyd. G. U. V. Cornelius Johan Stern, Lüneburg, 1711 rok, oprawna w skórę, tłoczone dekoracje, naroża
inkrustowane płytkami, postać Boga Ojca, na pierwszej karcie odręczny wpis Johanna Jägera z 1719 roku.

 

Concordantiae / Bibliorum / Germanico- / Hebraico- / Graecae…, sygn. MJG AH 4900
Lipsiae Et Francofurti 1688, oprawna w skórę , dekoracje tłoczone, w narożach inkrustowana, całostronicowe
miedzioryty.

 

Biblia w tłumaczeniu Lutra sygn. MJG AH 4901
Nürnberg 1720,. Zawiera rejestr kolejnych posiadaczy, liczne ilustracje (miedzioryty), mapy, przedstawienia
Ewangelistów. Oprawna w skórę, w narożach ażurowe płytki, figura Mojżesza pośrodku, papier.

 

Biblia w tłumaczeniu Lutra sygn. MJG AH 4902
Dresden, Leipzig 1716, , oprawa – biała skóra, liczne ilustracje (miedzioryty), m.in. M. Bernigerotha.

 

ZAKUPY W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zbiory Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze wzbogaciły się o obraz namalowany przez Adolfa Dresslera (1833 – 1881) jednego z najwybitniejszych przedstawicieli dolnośląskiego malarstwa pejzażowego w XIX w. Jego specjalnością były nastrojowe pejzaże leśne z okolic Wrocławia i z Karkonoszy, które przez lata były miejscem jego letnich plenerów malarskich. Wykształcił wielu zdolnych uczniów (m.in. Georg Müller-Breslau, Gertrud Staats), których uczył, początkowo prywatnie, a od 1879 r. w Pracowni Malarstwa Krajobrazowego powstałej przy Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu, której został kierownikiem. Od 1867 regularnie przyjeżdżał  z uczniami w Karkonosze. Początkowo zatrzymywał się w Zachełmiu, później najczęściej w Przesiece. Jego obrazy malowane były w oparciu o szkice wykonane bezpośrednio w naturze, w których nastrój zmienia się w zależności od pory dnia, oświetlenia, pogody.

 

„Pejzaż leśny”, Adolf Dressler (1833 – 1881), 1879, 108 x 93 cm/ 130 x 144 cm, płótno, olej, w lewym dolnym rogu sygnatura: Adolf Dressler – Breslau 79, MJG AH 8068

 

 

 

Obraz przedstawia „Pejzaż leśny”. Kolekcja malarstwa pejzażowego w zbiorach Muzeum jest już bardzo okazała i liczy około 200 dzieł. Dzięki dofinansowaniu MKiDN w ramach realizowania kilku projektów udało się nam zgromadzić dzieła, które pozwalają szeroko prezentować ten rodzaj malarstwa na wystawach czasowych. Ten obraz będzie bez wątpienia prawdziwym klejnotem wśród zgromadzonych dotąd pejzaży.

Do tej pory w naszych zbiorach były cztery obrazy Dresslera. Dwa z nich zakupiliśmy dzięki wsparciu MKiDN podczas realizowania programu w 2013 roku. W tym roku po raz kolejny wystąpiliśmy do
Ministerstwa i otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu w ramach projektu pt. “Zakup obrazu Adolfa Dresslera, czołowego  przedstawiciela dolnośląskiego malarstwa pejzażowego XIX w.”.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Konserwacja witraży Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze realizuje w bieżącym roku kolejny projekt pn.: „Konserwacja witraży Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”.
Głównym założeniem projektu jest przywrócenie wartości historycznych i artystycznych 51 witrażom oraz udostępnienie ich zwiedzającym.
Znajdujące się w Muzeum witraże są bardzo ważną spuścizną dla regionu. W znacznej mierze to obiekty pochodzące z przedwojennych, prywatnych zbiorów kolekcjonerów z obszaru Karkonoszy. Wiele z nich pochodzi z okolicznych kamienic, uratowane od zupełnego zniszczenia w okresie po II wojnie światowej. Inne przekazane przez właścicieli jako zbędna pozostałość po remoncie/modernizacji swoich domostw, czasami również odkupione. Dzięki wieloletnim działaniom muzealników pojedyncze obiekty złożyły się na spójny zbiór, obrazujący przemiany sztuki witrażowniczej na terenie Karkonoszy oraz mówiące o wrażliwości estetycznej kolekcjonerów w okresie od XVI do XX wieku.
Obecnie spośród całego zbioru zgromadzonego w Muzeum tylko dwa witraże są eksponowane na wystawie stałej. Pozostałe, ze względu na zły stan zachowania lub niedostosowane formy znajdują się w działowym magazynie. Dzięki pozyskanej dotacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego będziemy mogli przeprowadzić ich gruntowną konserwację. Będzie to pierwsze tak szeroko zakrojone działanie, obejmujące swoim zakresem zbiory powojenne oraz najnowsze.
Prace, które zostaną podjęte, z pewnością zabezpieczą kolekcję na kolejne kilkadziesiąt lat. Sporą część witraży należy rozołowić, szkła wyczyścić wacikami i szczoteczkami, niektóre z uwagi na głęboką fakturę szkieł przemyć roztworem wody i niejonowego mydła. Szkła popękane po oczyszczeniu trzeba przygotować do klejenia poprzez oczyszczenie sztyftami z włókna szklanego przełamów, a następnie skleić. Ubytki zostaną uzupełnione dobranym kolorystycznie szkłem i przyklejone jak wyżej lub starymi szkłami z taką sama fakturą. Kolejno przeszklenia zostaną ponownie złożone w listwy ołowiane oraz oprawione w ramy, które je usztywnią, co ułatwi ich ekspozycję i magazynowanie. W rezultacie poprawie ulegnie stan zachowania eksponatów poprzez ustabilizowanie ich struktury. Zostaną odpowiednio zabezpieczone zarówno pod względem konserwatorskim, jak i technicznym. Ich naprawa pozytywnie wpłynie na bezpieczne przemieszczanie, przechowywanie w magazynie, czy docelowe eksponowanie.
Po zakończeniu prac konserwatorskich 15 wybranych obiektów uzupełni ekspozycję stałą szkła artystycznego w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. W ten sposób stała wystawa zostanie wzbogacona o najciekawsze obiekty witrażowe. Ponadto proces konserwacji zbiorów zostanie zaprezentowany w listopadzie na czasowej wystawie, która będzie miała formę dokumentacji, ukazującej stan sprzed konserwacji i po jej przeprowadzeniu.
Przewidujemy też wykonanie specjalnych skrzyń do transportu i magazynowania witraży. Istotnym działaniem będzie digitalizacja wszystkich witraży – w postaci profesjonalnych fotografii. Zdjęcia posłużą do dokumentacji, a także do stworzenia osobnej zakładki w „cyfrowym muzeum” na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Tym samym każdy będzie miał do nich swobodny dostęp.

Projekt pn. „Konserwacja witraży Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania: Wspieranie działań Muzealnych 2017:

 


 

Już po raz kolejny zbiory Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze wzbogacą się o cenne dzieła malarskie z przedstawieniem pejzażu karkonoskiego. Fundusze na ten cel otrzymaliśmy ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizowania projektu „Uzupełnienie kolekcji malarstwa pejzażowego artystów tworzących w Karkonoszach na przestrzeni 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w.”

Jest to wybór 11 obrazów pochodzących od kolekcjonerów prywatnych dokonany przez zespół pracowników merytorycznych Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Obecnie kolekcja malarstwa pejzażowego w naszym Muzeum liczy 190 prac.

Część z nich udostępniamy dla zwiedzających na stałej wystawie w oddziale Muzeum Karkonoskiego – Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. W naszym regionie ten typ malarstwa jest niezwykle popularny. Przybywający do nas goście domagają się takiej ekspozycji. Dzięki uzupełnieniu kolekcji poprzez zakup nowych dzieł, będziemy mogli spełnić oczekiwania zwiedzających.
Staramy się sukcesywnie poszerzać naszą kolekcję. W 2007 roku Muzeum zakupiło do zbiorów 35 obrazów z kolekcji Henryka Szymczaka, dzięki wsparciu Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
W roku 2015 roku nasze Muzeum zakupiło kolejnych 21 dzieł z tej kolekcji dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umożliwiło to scalenie kolekcji obrazów gromadzonych z pasją przez wiele lat. Wcześniej, w 2013 roku, również dzięki wsparciu ze środków MKiDN,  zakupiliśmy 12 obrazów z kolekcji prof. Czesława Osękowskiego.

Obecnie nadarza się okazja, aby jeszcze wzbogacić nasz zbiór o nowe bardzo ciekawe prace. Są wśród nich artyści już reprezentowani w zbiorach, ale wysoki poziom artystyczny tych obrazów nakazuje nam starać się o wzbogacenie kolekcji o te prace. Wśród zaoferowanych do zakupu obrazów jest praca Elizabeth Morgenstern – żony wielkiego malarza o imieniu Ernst, jest to prawdopodobnie jedyny znany jej obraz. Są też dzieła Morgensterna, co jest dla nas bardzo istotne, ponieważ obrazy tego artysty niezwykle rzadko pojawiają się na rynku antykwarycznym.

Wsparcie na zakup kolejnych dzieł malarskich z zakresu pejzażu karkonoskiego sprawi, że w naszym Muzeum będziemy mieli jedną z największych i najpełniej reprezentowanych kolekcji malarstwa pejzażu karkonoskiego, zarówno pod względem przedstawianych motywów jak i autorów.

Wystawy malarstwa karkonoskiego dotychczas organizowane zawsze spotykały się z ogromnym zainteresowaniem, przyjeżdżali na nie turyści z terenu całej Polski, a także goście z zagranicy. Temat pejzażu karkonoskiego jest niezwykle popularny także w Niemczech i Czechach, o czym świadczą liczne wystawy współtworzone z innymi placówkami za granicą.

Wsparcie finansowe MKiDN na zakup kolejnych dzieł malarskich z zakresu pejzażu karkonoskiego sprawił, że w naszym Muzeum posiadamy jedną z największych i najpełniej reprezentowanych kolekcji malarstwa pejzażu karkonoskiego, zarówno pod względem przedstawianych motywów, jak i autorów dzieł.

2. Gertrud Staats (1859 – 1938) Pejzaż początek XX wieku technika: olej na tekturze wymiary: 23 x 33 cm3. Walther Klemm (1883-1957) Pejzaż zimowy 1 połowa XX wieku technika: olej na sklejce wymiary: 25 x 49,5 cm4. Friedrich Iwan (1887-1967) Obří důl - widok Śnieżki od strony czeskiej lata 20. XX wieku technika: olej na płycie wymiary: 77 x 90 cm5. Friedrich Iwan (1887-1967) W kotle Małego Stawu technika: gwasz, papier wymiary: 35,5 x 46 cm6. Hans Dressler (1869-1943) Panorma Karkonoszy – Śnieżne Kotły 1934 technika: olej, płótno wymiary: 50 x 71 cm7. Alfons Niemann (1886-1968) Pejzaż z widokiem Śnieżki 1 połowa XX wieku technika: olej, sklejka wymiar: 45 x 35 cm8. Elisabeth Morgenstern (+1914) Nokturn 1 poł. XX w. technika: olej na płycie wymiary: 45 x 70 cm9. Carl Ernst Morgenstern (1847-1928) Śnieżka koniec XIX w. technika: olej, karton wymiary: 24 x 32 cm10. Carl Ernst Morgenstern (1847-1928) Śnieżny Kocioł koniec XIX w. technika: olej, płyta wymiary: 95 x 63 cm11. Herbert Kuron (1888 – 1951) Pejzaż karkonoski technika: olej na płótnie wymiary: 69 x 81 cm

 

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Zakup kolekcji śląskich szkieł barokowych do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”.

Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze realizuje w bieżącym roku kolejny projekt pn.: „Zakup kolekcji śląskich szkieł barokowych do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”.

Projekt ma na celu uzupełnienie najważniejszej w Polsce kolekcji szkła artystycznego o kolekcję unikatowych szkieł barokowych pochodzących z okresu XVII i XVIII wieku, a powstałych na terenie Dolnego Śląska i Karkonoszy i w części związanych z najważniejszym rodami arystokratycznymi z tego obszaru. Epoka baroku to jeden z najświetniejszych okresów w historii szkła śląskiego. Wówczas to szklany puchar osiągnął wyrafinowaną, elegancką formę, a pokrywający go rytowany ornament był wyrazem najwyższych umiejętności i kunsztu działających u podnóża Karkonoszy rzemieślników. Śląskie szkło barokowe, znane i cenione na całym świecie, wyróżnia się własną stylistyką i stanowi unikatową spuściznę artystyczną tego okresu. Zakupiona kolekcja powstawała wiele lat i jest efektem pasji i poszukiwań prywatnego kolekcjonera.

Zakupionych zostanie 15 rzadkich i niezwykle cennych obiektów, które będą eksponowane w Muzeum na wystawie czasowej “Śląskie szkło barokowe” (ekspozycja w okresie 10.06.-31.07.2016 r.). Po jej zakończeniu eksponaty zostaną wypożyczone na wystawę do Muzeum Śląskiego w Goerlitz (ekspozycja w okresie 19.08.-20.11.2016 r.), a następnie uzupełnią stałą wystawę szkła artystycznego Muzeum Karkonoskiego.

Wystawie “Śląskie szkło barokowe” towarzyszyć będzie dwudniowa międzynarodowa konferencja. Pierwszy dzień poświęcony będzie prezentacji w Muzeum Karkonoskim referatów naukowych o śląskim szkle barokowym, natomiast drugiego dnia przewidziany jest wyjazd studyjny do Muzeum Śląskiego w Goerlitz, gdzie prezentowana będzie zakupiona kolekcja.

W ramach zadania, oprócz działań promocyjnych (udostępnienie folderu informacyjnego, umieszczenie informacji o projekcie na stronach internetowych, publikacja artykułu w lokalnej prasie oraz sportu w radio), przewidziana jest również oferta edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych (grupy zorganizowane), w ramach której zaplanowane zostało kuratorskie oprowadzanie po wystawie, pokazy grawerowania szkła oraz gry i zabawy dla dzieci.

 

Projekt „Zakup kolekcji śląskich szkieł barokowych do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Uzupełnienie kolekcji szkła artystycznego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze o obiekty polskich artystów szkła.

Zadanie realizowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”.

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz firmy JZO Sp. z o.o. powiększyło kolekcję szkła artystycznego im. Mieczysława Buczyńskiego o dwie rzeźby polskich, młodych artystów: Patrycji Dubiel („Koń Trojański”) oraz Stanisława Jana Borowskiego („Love`s me, love`s me not…”). Obie rzeźby zostaną wyeksponowane w galerii szkła współczesnego w siedzibie głównej Muzeum przy ul. Jana Matejki 28 w Jeleniej Górze.

Patrycja Dubiel to przedstawicielka młodego pokolenia twórców, konsekwentnie rozwijająca od lat własną wizję współczesnego języka artystycznego, sięgająca w swych pracach do wielu dziedzin sztuki i kultury, przeobrażająca je w skończone dzieła rzeźbiarskie. Dubiel jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w Danii, Holandii, Polsce i Niemczech oraz indywidualnych (Kraków, Wrocław, Krosno).

Stanisław Jan Borowski jako najmłodszy przedstawiciel szklarskiej rodziny Borowskich wykazuje niezwykły talent i doskonałe zrozumienie materii szklanej. Artysta pewnie obiera własną drogę twórczą, wykazując przy tym doskonałość swojego warsztatu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Designu w Koblencji w Niemczech i od początku pracuje wyłącznie dla najlepszych galerii na świecie (HABATAT Michigan, USA; TOM REILEY GALLERIES, Cleveland, USA; ETIENNE GALLERY, Oisterwijk, Holandia; CONTINUUM GALLERY, Kuenigswinter, Niemcy). Jego unikatowe, wykonywane z niezwykłą precyzją rzeźby szklane znajdują swoich miłośników wśród kolekcjonerów na całym świecie.

W kolejnych latach Muzeum Karkonoskie chce uzupełniać kolekcję szkła współczesnego o kolejne wybitne nazwiska artystów szklarzy. Naszym celem jest uzupełnianie kolekcji o brakujących reprezentantów tej dziedziny sztuki, a także kupowanie obiektów tych artystów, których dokonania dokumentowane były w naszej kolekcji przed laty, kiedy poruszali się w innych tematach, formach czy technikach.

Justyna Wierzchucka

Fot. Arkadiusz Podstawka

 

Nowe Nabytki 2015
Zakup kolekcji szkieł z hut europejskich do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

Kolekcja szkła artystycznego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze istnieje od 1888 roku, czyli od początku powstania Muzeum w Jeleniej Górze i już jego przedwojenni założyciele widzieli w niej wiodący kierunek, odnoszący się do wielowiekowej tradycji szklarskiej regionu Karkonoszy i Gór Izerskich. Dzięki staraniom pierwszego dyrektora Muzeum Hugo Seydla (1840-1932) kolekcja szkła rozwijała się i rozbudowywała, dzięki czemu po II wojnie światowej liczyła ok. osiemset eksponatów. Po przejęciu Muzeum przez polskie władze zdecydowano, że ta linia rozwoju jeleniogórskiego muzeum będzie kontynuowana. Największe zasługi dla rozbudowy kolekcji położył Mieczysław Buczyński (1941-2005), pierwszy kustosz zbiorów szkła i twórca ekspozycji stałej poświęconej tematyce szklarskiej, który powiększył rozmiary kolekcji do 6355 pozycji inwentarzowych. Tym samym kolekcja szkła artystycznego jeleniogórskiego Muzeum stała się największą, najbogatszą i najważniejszą w Polsce i jedną z bardziej liczących się w Europie. W kolejnych latach, głównie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiory Muzeum Karkonoskiego powiększyły się o kolejne 323 szklane obiekty.
Projekt Zakup kolekcji szkieł z hut europejskich pozwoli na uzupełnienie jeleniogórskiej kolekcji szkła artystycznego o kolejne ciekawe przykłady rzemiosła szklarskiego:

• Szkła barokowe: sześć unikatowych naczyń XVIII-wiecznych, wśród których są dwa naczynia stołowe, trzy puchary z monogramami oraz herbami szlacheckimi i jeden przykład pucharu z żartobliwym emblematem. Wszystkie one uzupełnią zbiór szkieł barokowych Muzeum Karkonoskiego, ilustrujących niezwykle ważny okres w szklarstwie europejskim, stanowiących świadectwo kunsztu dawnych mistrzów oraz bogatej kultury i obyczajowości ówczesnych ludzi;
• Szkła biedermeierowskie: dziesięć obiektów powstałych na przestrzeni XIX wieku, w tym szklanice z porcelanowymi popiersiami w medalionach (Francja i Czechy), których zakup był konieczny do uzupełnienia kolekcji Muzeum Karkonoskiego o przykłady techniki łączenia szkła z porcelaną. Pozostałe obiekty reprezentują huty śląskie i czeskie, powstały one z użyciem różnych technik (barwienie, lazurowanie, szlifowanie, malowanie, powlekanie). Do najciekawszych obiektów należy szklanka lithialinowa z czeskiej wytwórni Friedricha Egermanna (dotychczas w kolekcji Muzeum znajdują się jedynie dwa przykłady) oraz szklanica z widokami miejscowości śląskich, kolorowo lazurowana i precyzyjnie grawerowana;
• Szkła secesyjne i ArtDéco: osiem obiektów i wieloelementowy zestaw do ponczu. Cenne dla zbiorów są przykłady szkieł z Firmy Fritza Heckerta w Piechowicach, jednej z czołowych wytwórni śląskich XIX i XX wieku, w tym malowany zestaw do ponczu, unikatowy puchar z pokrywą i talerz (tzw. Jodhpur) czy puchar zaręczynowy. Dwa przykłady z wytwórni czeskich przełomu XIX i XX wieku Joseph Riedel i Wilhelm Kralik i syn uzupełnią bogaty zbiór szkieł secesyjnych jeleniogórskiej kolekcji.

W kolejnych latach planowany jest dalszy rozwój kolekcji szkła artystycznego o przykłady z wytwórni europejskich i światowych, z których pojedyncze egzemplarze będą dopełnieniem stałej wystawy szkła artystycznego.

Zakupiona kolekcja szkieł z hut europejskich jest w całości zaprezentowana na wystawie Nowe Nabytki 2015 trwającej od 1.07 do 4.10.2015 roku w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. W celu popularyzacji kolekcji przygotowana została specjalna oferta edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, która poprzez zabawę i działania twórcze przybliża widzom historię szkła. Bezpłatne zajęcia odbywać się będą od 7.08 do 4.10.2015 roku.

Justyna Wierzchucka

Autor zdjęć: Arkadiusz Podstawka

 

 

 

Projekt „Zakup kolekcji szkieł śląskich do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze“

jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego i środków własnych.

Opis projektu

Celem zadania jest zakup kolekcji szkieł śląskich do zbiorów szkła artystycznego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, co pozwoli na uzupełnienie ich o unikatowe obiekty pochodzące z czołowych hut śląskich XIX i XX w. Kolekcja zostanie pokazana szerokiej publiczności na wystawie “Nowe Nabytki” w lipcu 2014 r., a pojedyncze obiekty uzupełnią stałą wystawę szkła artystycznego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalnie przygotowana oferta edukacyjna, skierowana do różnych grup wiekowych, ukazująca kolekcję w szerszym kontekście historycznym oraz kształcąca świadomość estetyczną i historyczną widzów.

Kolekcja szkła w jeleniogórskim Muzeum została zapoczątkowana ponad 100 lat temu przez pierwszego dyrektora Hugo Seydla. Po II wojnie światowej kolekcja liczyła ok. 800 eksponatów, nie było jednak wątpliwości, że z uwagi na tradycje szklarskie regionu będzie to wiodący kierunek Muzeum. Największe zasługi dla rozbudowy kolekcji położył Mieczysław Buczyński. To dzięki jego wysiłkom do roku 2005 kolekcja liczyła 6355 pozycji inwentarzowych. W latach 20052012, głównie dzięki programom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiory muzeum powiększyły się o kolejne 323 obiekty.

Kolekcja szkła artystycznego im. Mieczysława Buczyńskiego to obecnie najważniejsza kolekcja Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, będąca największą kolekcją rzemiosła szklarskiego w Polsce i jedną z najbardziej znaczących w Europie, licząca ponad 7 tysięcy obiektów. Na jej podstawie stworzona została stała wystawa szkła artystycznego, eksponowana w nowo wybudowanym skrzydle muzeum, która jest najważniejszą monograficzną wystawą rzemiosła szklarskiego na pograniczu polsko-czesko-niemieckim.

Kolekcja oraz wystawa mają za zadanie ukazać historię i rozwój szklarstwa oraz zmiany stylistyczne i formalne, jakie następowały na przestrzeni wieków od początków w czasach antycznych, aż po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem szklarstwa na Śląsku. Od początku powstawania kolekcji kładziono główny nacisk na gromadzenie zabytków prezentujących historię i rozwój szklarstwa śląskiego, którego geneza sięga czasów średniowiecza.

Szczególne miejsce w dziejach szkła śląskiego zajmują huty i twórcy szkła z Karkonoszy i Gór Izerskich. Do najważniejszych wytwórni należały Huta Karlstal (Cartsthal) w Szklarskiej Porębie Jakuszycach, Huta Josephine w Szklarskiej Porębie oraz Firma Fritza Heckerta w Piechowicach. Szklane przedmioty tworzone w tych wytwórniach świadczą o ich najwyższym poziomie technologicznych i artystycznym. W zbiorach Muzeum Karkonoskiego znajdują się przedmioty szklane oraz narzędzia i dokumenty szklarskie związane z tymi hutami. Planowany zakup kolekcji szkieł śląskich uzupełni zbiory o unikatowe pod względem technik wytwarzania i zdobienia oraz pod względem artystycznym obiekty szklane pochodzące z hut w Szklarskiej Porębie i Piechowicach. Kolekcja jest wciąż uzupełniana o nowe obiekty z hut europejskich i śląskich, jest także wizytówką nie tylko Muzeum Karkonoskiego i miasta Jeleniej Góry, ale całego regionu. Kolekcja 40 obiektów doskonale wpisuje się w charakterystykę jeleniogórskich zbiorów i stanowi cenne świadectwo spuścizny dawnych twórców Karkonoszy.

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego i środków własnych.

Całkowite koszty: 117 576,00 zł

Dofinansowanie z MKiDN: 90 000,00 zł

Dofinansowanie z BWD: 20 000,00 zł

Środki własne Muzeum: 7 576,00 zł

Promocja projektu

Zakupiona kolekcja szkieł śląskich w całości zostanie zaprezentowana na wystawie “Nowe Nabytki” w lipcu 2014 r. Otwarcie wystawy poprzedzi konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostaną zakupione szkła. Podczas trwania wystawy rozdawany będzie gościom folder z informacją o kolekcji zakupionej do zbiorów. Folder będzie zawierał podstawowe dane o eksponatach wchodzących w skład zakupionej kolekcji, fotografie najciekawszych obiektów oraz informację o dofinansowaniu zadania przez MKiDN. Po zakończeniu ekspozycji część obiektów uzupełni stałą wystawę szkła artystycznego. Merytorycznie wytypowanych do umieszczenia na stałej wystawie szkła zostało około 10 szkieł, jednak ostateczna ich liczba będzie ustalona po konsultacji z projektantem wystawy. Pozostałe obiekty znajdą się w magazynie działu szkła. Kolekcja będzie także “obiektem miesiąca” w Galerii Jednego Eksponatu, publikowanej na stronie www.muzeumkarkonoskie.pl. Ponadto informacja o dofinansowaniu zakupu kolekcji szkieł śląskich przez MKiDN zostanie umieszczona na stornie internetowej Muzeum. Wystawie “Nowe Nabytki”, która odbędzie się w terminie 1.07-31.07.2014 r. oraz wystawie stałej towarzyszyć będzie darmowa oferta edukacyjna. Na ofertę tą składać się będą: wykład dla dorosłych oraz warsztaty artystyczne dla dzieci i seniorów. Pozwoli to na kształcenie w odbiorcach świadomości dziedzictwa kulturowego Śląska oraz popularyzację kolekcji szkła artystycznego jako materialnego spadku bogatej i długiej historii szkła w Karkonoszach. Oferta edukacyjna zostanie skierowana do lokalnych przedszkoli i szkół oraz do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oferta ta również zostanie zaprezentowana na stronie internetowej Muzeum (www.muzeumkarkonoskie.pl) oraz na muzealnym profilu na facebooku.

W związku z realizacją oferty edukacyjnej zostaną zakupione artykuły plastyczne typu: farby, szklane naczynia, antyramy, pędzle, palety do farb, flamastry, papier itp., przy użyciu których prowadzone będą warsztaty artystyczne dla dzieci i seniorów.

W celu popularyzacji kolekcji wydrukowane zostaną puzzle i kolorowanki dla dzieci. Fotografie obiektów z kolekcji szkieł śląskich zostaną umieszczone na stronie www.muzeumkarkonoskie.pl w zakładce cyfrowe muzeum, a także opublikowane zostaną jako eksponat miesiąca w “Galerii Jednego Eksponatu”.

Kolekcja zostanie zaprezentowana i omówiona podczas darmowego “Niedzielnego Spotkania w Muzeum”.

Promocja kolekcji zostanie przeprowadzona także w lokalnych mediach (artykuł w Nowinach Jeleniogórskich, spot w Muzycznym Radiu, relacja w TV Dami). Zakupiona kolekcja szkieł śląskich będzie udostępniana bezpłatnie zwiedzającym Muzeum.

Wskaźniki

Liczba obiektów zakupionych w ramach zadania: 40 szt.

Liczba zakupionych obiektów wpisanych do inwentarza w roku realizacji zadania: 40 szt.

Liczba zakupionych obiektów udostępnionych publiczności w roku realizacji zadania: 40 szt.

Nakład materiałów promocyjnych przygotowanych w ramach zadania: 404 szt.

Projekt „Szklarska Poręba, Dom Carla i Gerharta Hauptmannów (koniec XIX w.); wykonanie systemów alarmowych: SAP, SSWiN i CCTV oraz wykonanie instalacji elektrycznej.“

jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Opis projektu

Celem zadania jest zabezpieczenie przed pożarem i włamaniem budynku Muzeum, w którym prezentowane są cenne ekspozycje: obrazy Wlastimila Hofmana i malarstwo pejzażu Karkonoskiego Stowarzyszenia “Młyn św. Łukasza”. Obowiązek wykonania elektronicznych systemów zabezpieczeń wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczeń zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528) oraz z zaleceń Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Celem zadania jest również podniesienie bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników Muzeum.

Cele te będą realizowane poprzez wykonanie systemów alarmowych: systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) i telewizji przemysłowej (CCTV) oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

Zwiększająca się liczba zwiedzających, organizowane imprezy plenerowe, pozyskiwane zbiory wraz z rozszerzaniem oferty wystawienniczej, w połączeniu ze specyfiką samej budowli, wymagają zastosowania nowoczesnych elektronicznych systemów zabezpieczeń, zapewniających kompleksową ochronę.

Zadanie będzie realizowane w oparciu o posiadane projekty i obejmie wykonanie następujących instalacji:

1. system wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP),

2. system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),

3. telewizji przemysłowej CCTV,

4. instalacja elektryczna.

Finansowanie projektu (netto)
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Całkowite koszty: 137 350,41 zł
Dofinansowanie z MKiDN: 66 518,80 zł
Dofinansowanie z BWD: 70 831,61 zł

 

Promocja projektu

Informacja o realizacji zadania umieszczona zostanie na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz stronie internetowej Oddziału Muzeum Domu C. i G. Hauptamannów w Szklarskiej Porębie.

Ponadto na budynku zostanie umieszczona tablica informująca o współfinansowaniu zadania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wskaźniki

Liczba zabytków nieruchomych poddanych pracom konserwatorskim, restauratorskim lub robotom budowlanym – szt. 1,

Liczba dokumentacji i inwentaryzacji wykonanych w ramach zadania – szt. 1,

Liczba systemów zabezpieczeń w zabytkach wykonana w ramach zadania – szt. 3,

Powierzchnia zabytku poddawana pracom konserwatorskim, restauratorskim lub robotom budowlanym (wskaźnik obejmuje powierzchnię, która będzie lub była w przypadku refundacji, objęta zadaniem) – 465,77 m2.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego zbiory Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze wzbogaciły się o 12 obrazów.

Zakup 12 obrazów powiększył posiadany przez Muzeum Karkonoskie zbiór karkonoskiego malarstwa pejzażowego z XIX i XX w. Możliwość zakupienia tych dzieł z  kolekcji prof. Czesława Osękowskiego liczącego ponad 90 obrazów, przyczynił się do poszerzenia naszych zbiorów. Uzupełniliśmy zbiór malarstwa pejzażowego z tego okresu o bardzo ważne dzieła m.in. Adolfa Dresslera, jego ucznia Gustawa Olbrichta, Carla Ernsta Morgensterna i innych. Zakupione dzieła są nierozerwalnie związane z życiem kulturalnym i artystycznym w Karkonoszach w 2 poł. XIX i 1 poł. XX w. i stanowią dziedzictwo kulturowe. Zakupione obrazy udostępniliśmy szerokiej publiczności w Galerii Malarstwa Pejzażowego. Dzieła można podziwiać od 13 września 2013 r.

Plik pdf

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego