Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Muzeum Karkonoskie

Unikaty. Szkło polskie XXI wieku obrazuje sytuację w twórczości artystycznej.

Do wystawy zostało zaproszonych 27 artystów, głównie reprezentantów tzw. „Szkoły Wrocławskiej” A mianowicie: prof.prof. Jerzy Chodurski, Barbara Zworska-Raziuk, Małgorzata Dajewska, Kazimierz Pawlak, Wojciech Peszko.

Średnie pokolenie reprezentują: Beata Mak-Sobota, Stanisław Sobota, Maciej Zaborski, Ryszard Więckowski, Marta Sienkiewicz, Barbara Idzikowska, Wojciech Olech, Czesław Roszkowski, Beata Stankiewicz-Szczerbik, Mariusz Łabiński, Monika Rubaniuk, Andrzej i Magdalena Kucharscy i Grzegorz Staniszewski. Zespół najmłodszych stanowią: Dagmara Bielecka, Marzena Krzemińska, Patrycja Dubiel, Agnieszka Leśniak, Jakub Wrzalik, Antonina Joszczuk , Magdalena Tyc-Witwicka i Magdalena Pejga.
Wystawa prezentuje nie tylko odmienne koncepcje ale i różnorodne techniki wykonania, jak również i tematy frapujące artystów. Ukazuje bowiem wkład polskiej myśli artystycznej włączający się w nurty światowego szklarstwa. Prezentuje stan aktualny i ukazuje bilans polskiego szklarstwa końca pierwszej dekady XXI wieku.
Wystawie towarzyszy przygotowany przez dr Stefanię Żelasko katalog, napisany w języku polskim i angielskim. Ujęta została w nim krótka charakterystyka twórczości zaproszonych artystów i ich wypowiedzi dotyczące procesu twórczego. Po raz pierwszy ukazane projekty i kompozycje pozwolą lepiej zrozumieć wizje artystów, począwszy od szkicu projektowego aż do końcowego rezultatu.

Otwarcie wystawy: 5 grudnia 2009 o godzinie 17.00.
Czas trwania: od 5 grudnia 2009 do 31 stycznia 2010.