Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Muzeum Karkonoskie

Storczyki Sudetów Zachodnich – wystawa

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze oraz Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zapraszają na wystawę jubileuszową z okazji 25-lecia ZTP – „Storczyki Sudetów Zachodnich”, której wernisaż odbędzie się 13 stycznia 2024 roku o godzinie 14:00 w Muzeum Karkonoskim (Galeria na Górze).

Storczykowate, to rodzina roślin licząca ponad 30 tysięcy gatunków jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na Ziemi. Od zarania dziejów interesowała ludzi swoimi barwnymi kwiatami, sposobem rozmnażania, niezwykłymi kształtami i zapachem.
W Polsce występuje ponad 50 gatunków tych niesamowitych roślin. Ile w Sudetach Zachodnich, tego próbujemy się dowiedzieć od wielu lat, czego owocem jest prezentowana wystawa. Odnaleziono obecnie około 30 gatunków roślin, jednakże w czasach przedwojennych występowały u nas gatunki dzisiaj niespotykane, badania nad występowaniem storczyków są nadal prowadzone.

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zostało założone 12 lutego 1998 roku. Powstało ono z inicjatywy grupy przyrodników aktywnie zaangażowanych lub popierających badania naukowe, szerzenie wiedzy przyrodniczej i rozliczne działania na rzecz ochrony przyrody w Sudetach Zachodnich.
W okresie 25 lat działalności Towarzystwo wykonało szereg projektów i działań na rzecz ochrony przyrody w Sudetach Zachodnich m.in. projekty czynnej ochrony głuszca i cietrzewia w Sudetach Zachodnich i Borach Dolnośląskich, czynna ochrona torfowisk w Górach Izerskich, badania nad ssakami Karkonoszy, monitoring ekosystemów nieleśnych w Karkonoskim Parku Narodowym. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w opracowaniach planów ochrony rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, Karkonoskiego Parku Narodowego. Aktywna działalność członków Towarzystwa w zakresie ochrony przyrody przyczyniła się do postania na obszarze Sudetów Zachodnich kilku obszarów sieci Natura 2000 np.: „Torfowisko na Trzcińskich Mokradłach”, „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego”, „Stawy Sobieszowskie” oraz rezerwatu przyrody „ Storczykowa Buczyna na Białych Skałach”.

Zdjęcia do wystawy wykonali wykonali:
Waldemar Bena
Marian Bochynek
Karol Bubel
Czesław Narkiewicz
Roman Rybski

Wystawa dostępna w terminie: 10.01.2024 – 25.02.2024.