Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

“Spotkanie z twórczością Henryka Sienkiewicza”

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w Regionalnym Konkursie Plastycznym

1. ORGANIZATOR:

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Ul. J. Matejki 28

2. CEL KONKURSU:

– rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży

– rozbudzanie zainteresowania twórczością Henryka Sienkiewicza.

3. ORGANIZACJA KONKURSU:

– autorzy przynoszą lub przesyłają swoje prace do 15 kwietnia 2016 r. na adres: Dział OświatyMuzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28.

– Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac najlepsze ilustracje.

– O wynikach Konkursu powiadomieni zostaną laureaci do 30 kwietnia br.

– Wręczenie nagród nastąpi 14 maja 2016 r. (sobota), w ramach Nocy Muzeów 2016

w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

– Informację na temat Konkursu można uzyskać w Dziale Oświaty Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze; tel.: 75-64-550-78; promocja@muzeumkarkonoskie.pl

REGULAMIN KONKURSU

Treścią prac będą ilustracje do wybranych utworów pisarza, wykonane w dowolnej technice. Nie wezmą udziału w konkursie prace skopiowane z wydań książkowych utworów Henryka Sienkiewicza oraz prace przestrzenne.

1. Konkurs zostanie podzielony na trzy grupy wiekowe:

Grupa 1: uczniowie z klas I – III szkół podstawowych

Grupa 2: uczniowie z klas IV – VI szkół podstawowych

Grupa 3: uczniowie z klas I-III gimnazjów

2. Ilość nadsyłanych prac w poszczególnych kategoriach jest dowolna.

3.  Każdy ilustrator biorący udział w konkursie może przedłożyć tylko jedną pracę.

4.  Prace malarskie powinny posiadać minimalny format A4 (210×297 mm),ale nie większy niż format A3 (297×420 mm).

5. Każdą pracę należy opisać, podając na odwrocie: imię i nazwisko autora, szkołę, klasę,

tytuł zilustrowanego utworu, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy.

6. Autorzy najlepszych ilustracji otrzymają nagrody rzeczowe.

7.  W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych zostanie przyznana nagroda główna oraz wyróżnienia.

8.  Nadesłane prace pozostają w archiwum Muzeum i nie będą zwracane autorom.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach oraz innych wydawnictwach promujących Konkurs).

9. Najlepsze oraz wyróżnione ilustracje będą prezentowane w Muzeum na wystawie czasowej.