Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Muzeum Karkonoskie

Starodruki II etap prac

PROJEKT KONSERWACJI WZORNIKA SZKLARSKIEGO ORAZ STARODRUKÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w latach 2018 – 2019 realizowany jest projekt pn.: Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Celem projektu jest poddanie konserwacji 20 obiektów ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze: 1 wzornik szklarski, 1 dokument rękopiśmienniczy oraz 18 starodruków.

Konserwacja przebiega w dwóch etapach w latach 2018 – 2019, a działania przy najbardziej zniszczonych obiektach spowodują zatrzymanie procesu dalszej destrukcji i spowolnienie procesów autodestrukcji zabytków.

I etap projektu zakończył się w listopadzie, a efekt prac konserwatorskich można było podziwiać na czasowej wystawie Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w grudniu 2018 roku.

II etap realizacji projektu rozpoczął się w styczniu 2019 roku przekazem kolejnych dziesięciu obiektów do Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Renova-Art Justyna Wdowiak w Szczecinie.

Po zakończeniu I oraz II etapu prac konserwatorskich zostanie zorganizowana wystawa czasowa, która wzbogaci ekspozycję historyczną naszego regionu oraz uatrakcyjni ekspozycję szkła artystycznego.

Obiektom po konserwacji przywrócone zostaną ich wartości estetyczne, artystyczne i naukowe, a ekspozycjom towarzyszyć będą programy edukacyjne, wykłady oraz działania promocyjne w mediach.

Projekt Konserwacja wzornika szklarskiego oraz starodruków ze zbiorów Muzeum dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz w ramach dofinansowania z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

MJG AH 4896, Biblia, Nowy Testament, wyd. Stern, Lüneburg 1675

 

MJG AH 6424, Biblia, wyd. Sterne, Lüneburg 1675

MJG AH 6426, Martin Opitz, Acht Bücher Deutscher Poematum…, wyd. David Müller, Breslau 1525

MJG AH 6429, Johannes Albert Fabricius, Codex Apocryphus Novi Testamenti, Collectus, Castigatus, Testiminiisque,
Censuris… , wyd. Benjamin Schiller, Hamburg 1703

MJG AH 6432, Georg Cunrad Rieger, Der Saltz-Bund Gottes Mit Der Evangelisch-Saltzburgischen Gemeinde / Oder
Auẞführliche und erbauliche Erzehlung…, 8 ksiąg, wyd. Metzler und Erhard, Stuttgart (?) 1732

MJG AH 6435, Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, Libri XV, wyd. Sebastian Gryphius, Lugdunum (Lyon)
1559

MJG AH 6436, Famiano Strada, De Bello Belgico, wyd. Hermann Scheus, Roma 1653

MJG AH 6438, Christian Thomasius, Ernsthafte, aber doch muntere und vernünftige Thomasische Gedanken über allerhand
auserlesene juristische Händel, Halle 1720

MJG AH 6439, Zbiór różnych ksiąg po łacinie i grecku, Argentoratum (Strasburg) 1511

MJG AH 6440, Johannes Oekolampadius, In Prophetam Ezechielem Commentarius…, wyd. Matthias Apiarius,
Argentoratum (Strasburg) 1534; In Danielem Prophetam…, wyd. Joannes Bebel, Basilea 1530