Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Projekt edukacyjny

Święta Wielkanocne w tradycji ludowej
w okresie od 8 marca do 31 marca 2010 r. 

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla dorosłych i nauczycieli – podczas otwartych warsztatów mających na celu:
– pogłębienie wiedzy o tradycjach ludowych związanych z Wielkanocą; Wielkanoc na Kresach Wschodnich, Polski Centralnej i na Dolnym Śląsku.
– popularyzacja tradycji zdobienia pisanek różnymi, czę
sto zapomnianymi technikami m.in. metodą batikową.
– zainteresowanie młodzieży szkolnej do czynnego zaangażowania w tradycję Świąt Wielkiej Nocy.
– rozwijanie zdolności artystycznych i plastycznych poprzez samodzielne wykonanie ozdób Wielkanocnych; palmy, malowanie pisanek i innych ozdób związanych z tradycjami Wielkanocnymi.
– przybliżenie zwyczajów i tradycji wspólnego rodzinnego świętowania – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, spotkania niedzielne dla rodzin (warsztaty weekendowe).


Sposób finansowania:
– środki własne
– wystąpienie z wnioskiem do Miasta Jeleniej Góry o dofinansowanie projektu ze środków publicznych

Projekt na realizację wydawnictwa
Druk materiałów z międzynarodowej konferencji naukowej „Cuius regio euis religio. 300. rocznica powstania kościołów Łaski”.
w okresie od 1 lutego – 9 listopada 2010 r. 

Cele zadania:
– przybliżenie historii Jeleniej Góry i Śląska w czasach kontrreformacji
– spopularyzowanie jednego z najciekawszych zabytków w Jeleniej Górze: kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św.
– przybliżenie genezy powstania kościoła i historii jego budowy w szerokim kontekście historycznym
– utrwalenie przedstawionych podczas konferencji najnowszych wyników badań w zakresie wiedzy na temat kościołów Łaski zarówno pod względem dziejów historii jak i historii sztuki.

Sposób finansowania:
– środki własne
– wystąpienie z wnioskiem do Miasta Jeleniej Góry o dofinansowanie projektu ze środków publicznych

 

Projekt: Zakup muzealiów do kolekcji szkła artystycznego
realizacja w okresie 1.04 – 15.12. 2010 


Wystąpienie o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet „Wspieranie działań muzealnych”.
Celem jest zakup do kolekcji szkła artystycznego stu obiektów, które uzupełnią braki w kolekcji, ale też wzbogacą ją o przykłady z najlepszych europejskich hut szkła. Obiekty podzielono na osiem grup tematycznych:
1. barokowe szkła śląskie, XVIII wiek
2. szkła śląskie z okresu biedermeieru, XIX wiek
3. szkła z Huty Josephine w Szklarskiej Porębie, XIX i XX wiek
4. szkła z firmy Fritza Heckerta w Piechowicach, XIX/XX wiek
5. szkła z wytwórni czeskich, XIX i XX wiek
6. szkła wykonane w hutach na wyspie Murano we Włoszech, XX wiek
7. szkła skandynawskie, XX wiek
8. współczesne kompozycje polskich autorów

Sposób finansowania:
– wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

Europejskie Dni Dziedzictwa
termin realizacji 11 -19 września 2010
Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: „Od pomysłu do przemysłu”.

Cele projektu:
– przybliżenie starej, rozwijającej się przez wieki na terenie Karkonoszy i Gór Izerskich tradycji szklarskiej,
– zobrazowanie organizacji pracy średniowiecznych „hut leśnych” oraz zawodów hutnika i szlifierza szkła.

Planowany sposób realizacji: 
– cykl wykładów i konkursów przeprowadzonych w oparciu o eksponaty pokazane na stałej wystawie szkła artystycznego uzupełniona wystawa szkieł archeologicznych
– plenerowe pokazy wytapiania i wydmuchiwania szkła, szlifowanie i rytowanie przedmiotów szklanych, pokaz tworzenia szklanej biżuterii oraz możliwość zakupu tradycyjnych wyrobów hut czeskich.

Sposób finansowania:
– środki własne
– wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego