Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Praca w Muzeum Karkonoskim.

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
👉 Dozorca
Miejsce pracy:
👉 Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Zakres obowiązków
👉 Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:
• Sprawowanie opieki nad obiektami i mieniem znajdującym się na terenie Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Identyfikacja niebezpieczeństwa i reakcja w przypadku potencjalnych zagrożeń dla dobra budynków, mienia lub przebywających na jego terenie
• Wydawanie kluczy od pomieszczeń muzealnych uprawnionym pracownikom oraz prowadzenie dokumentacji związanej z pobieraniem i zdawaniem kluczy
• Obserwacja obrazu z kamer (monitory)
• Obserwacja pracy systemów sygnalizacji włamania i pożaru
• Prace porządkowe na terenie posesji muzeum i we wnętrzu budynku (zamiatanie, odśnieżanie, utrzymanie trawników – strzyżenie, grabienie liści, itp.).
👉 Nasze wymagania niezbędne:
• wykształcenie min. zawodowe
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
👉 Co oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę• przyjazne środowisko pracy
👉 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
CV* zawierające poniższą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służą-ce do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia
👉 Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym:
kadry@muzeumkarkonoskie.pl
👉 Termin składania aplikacji:
22.09.2023. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.