Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Praca w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze słynące z największej kolekcji szkła artystycznego poszukuje pracownika do Działu Szkła Artystycznego im. Mieczysława Buczyńskiego.

Zadania:
Gromadzenie zabytków szkła artystycznego, ewidencjonowanie, opracowanie zbiorów, współpraca z artystami, kuratorami oraz podejmowanie innych działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektów wystaw oraz wydarzeń z zakresu działalności działu.

Wymagania:
preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne, historia sztuki lub kulturoznawstwo, znajomość języka angielskiego

Muzeum oferuje:
Pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury.
Zatrudnienie na umowę o pracę.
Możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
CV* zawierające poniższą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”*
CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym:
kadry@muzeumkarkonoskie.pl
Termin składania aplikacji: 01.12.2023. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.