Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Praca w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Działu Szkła Artystycznego im. Mieczysława Buczyńskiego

Miejsce pracy:

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Dział Szkła Artystycznego

Zakres obowiązków

Do głównych zadań Kierownika Działu Szkła Artystycznego, będzie należało:

 • bezpośredni nadzór nad całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem  Działu,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur, dotyczących funkcjonowania Działu,
 • odpowiedzialność za realizację zadań wyznaczonych dla Działu,
 • bezpośredni nadzór nad wszystkimi pracownikami Działu,     
 • bezpośredni nadzór nad polityką gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów Działu,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej i naukowej,
 • naukowe opracowywanie i publikacja materiałów związanych ze zbiorami  Muzeum,   katalogi zbiorów, przewodniki po wystawach, artykuły  i inne.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne, preferowany kierunek: historia sztuki,
 • mile widziane doświadczenie w muzealnictwie,
 • preferowana znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym: angielski, niemiecki, czeski
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Co oferujemy:

 • pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dodatki socjalne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: CV*  zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym:  kadry@muzeumkarkonoskie.pl

Termin składania aplikacji:  10.02.2024. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.