Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Nagroda im. Oskara Kolberga dla Waliszowian.

Przy współudziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – kolejna nagroda im. Oskara Kolberga trafia na Dolny Śląsk!
Nagroda im. Oskara Kolberga jest przyznawana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze. Od niemal półwiecza jest najwyższym odznaczeniem nadawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i pielęgnacji tradycji.
Na wniosek Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w tym roku otrzymał ją Zespół Śpiewaczy “Waliszowianie” z Nowego Waliszowa (gm. Bystrzyca Kłodzka) za kultywowanie tradycji wyniesionych z Tarnowicy Polnej – rodzinnej wsi na Podolu.
To stamtąd właśnie przybyli w 1945 roku na Dolny Śląsk obecni członkowie grupy i ich rodzice. W Nowym Waliszowie założyli Izbę Muzealną z reliktami materialnego dobytku wyniesionego z ojczystej ziemi. Są tam skrzynie, ubiory, narzędzia pracy i przedmioty kultu – wszystko, co miało przydać się w nowym miejscu osiedlenia. Emocjonalna więź za utraconą krainą jest nadal silna, o czym świadczą liczne pieśni, które we wsi śpiewa się do dziś. Zespół prezentował je w Filharmonii Szczecińskiej, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, a także na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, którego został laureatem. Waliszowianie współpracują też z instytucjami muzealnymi. Ich pamiątki można obejrzeć na ekspozycji Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Biorą udział w inicjatywach realizowanych przez Muzeum Karkonoskie, które sprawuje nad grupą bezpośrednią opiekę w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa.
Nagrodę im. Oskara Kolberga wręczył Zespołowi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Uroczystość z udziałem ogólnopolskich mediów odbyła się w dniu 6 lipca w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Jej współorganizatorem był Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie.
Tegoroczny sukces dolnośląskiego laureata tej prestiżowej nagrody stanowi kontynuację ubiegłorocznych nagród: dla Zespołu “Gościszowianie” (2021) i śpiewaczek – Zofii Tarasiewicz z Bolesławca (2020) oraz słynnej Michaliny Mrozik z Przejęsławia (2017), których wnioski do tego odznaczenia również przygotowane zostały przez Muzeum Karkonoskie.
Działania te stanowią nawiązanie do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którą Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował w 2011 roku.