Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Muzeum Karkonoskie

Między Miastem a Regionem – videorelacja.

23 lutego 2024 roku, w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyła się debata „Między miastem a regionem. Dolny Śląsk po 1945 r. widziany z różnych perspektyw”. Jest to pierwsza z cyklu debat organizowanych w byłych miastach wojewódzkich (1975–1998) i jednocześnie największych ośrodkach miejskich Dolnego Śląska. Dyskusje będą dotyczyć historii poszczególnych terenów po II wojnie światowej, z uwzględnieniem ich rozwoju i degradacji, m.in. w ujęciu gospodarczym, społecznym, kulturowym. W tegorocznej, drugiej edycji cyklu tematem wiodącym debat będą kwestie: Podróże – migracje – wysiedlenia. Podczas spotkań zaproszeni paneliści skupią się na problemach związanych z mobilnością społeczną, transportem i komunikacją czy też turystyką. W debacie udział wzięli:

▪ prof. ucz. dr hab. Jacek Potocki – geograf specjalizujący się w temacie turystyki oraz gospodarki przestrzennej. Autor wielu opracowań dotyczących regionu Sudetów, w tym prac naukowych i krajoznawczych. Pracownik Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek Zarządu Głównego PTTK, a w latach 2017-2019 jego prezes,

▪ prof. ucz. dr hab. Robert Klementowski – historyk i antropolog, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Badacz historii gospodarczej, aparatu bezpieczeństwa oraz studiów nad pamięcią. Autor wielu książek dotyczących dziejów najnowszych Dolnego Śląska, m.in. kopalnictwa uranu w Kowarach,

▪ dr Józef Zaprucki, prof. KANS – germanista, kulturoznawca, literaturoznawca, pracownik Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Tłumacz z j. niemieckiego, m.in. dzieł Fedora Sommera. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląskiej e.V. (VSK).

Debatę poprowadził dr Marek Szajda – historyk, regionalista, pracownik Działu Naukowego Ośrodka “Pamięć i Przyszłość”. Autor prac dot. dziejów Jeleniej Góry i regionu Karkonoszy. Członek Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry i Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Natomiast o podsumowanie dyskusji zadbał prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – historyk, mediewista, badacz dziejów Śląska, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, popularyzator historii. Autor wielu książek i artykułów dot. dziejów średniowiecznej Europy, w tym kwestii religijnych i etnicznych. Kierownik grantów badawczych w programach Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr w latach 2016-2020, a w okresie 2020-2022 rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydarzenie jest współorganizowane przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” / Centrum Historii Zajezdnia wraz z lokalnymi partnerami – instytucjami kultury. Cykl odbywa się we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kolejami Dolnośląskimi.