Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Lekcje Muzealne dla młodzieży i dorosłych

27 września 2022

Mamy do zaoferowania Państwu lekcje muzealne poświęcone różnym dziedzinom kultury. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczestników i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy indywidualnie oraz w grupach. Wpisując się w podstawy programowe, nasza oferta uzupełnia program nauczania, a przede wszystkim inspiruje do własnych działań twórczych.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Opiekunowie grupy mają wstęp do muzeum bezpłatny.
Cena lekcji: 10 zł/os
Wpłaty dokonuje się w kasie muzeum, istnieje możliwość wystawienia faktury.
Zajęcia są prowadzone od wtorku do piątku.
Czas trwania zajęć od 45 – 60 min.
Rezerwację lekcji prosimy dokonywać z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Zajęcia są prowadzone wyłącznie z grupami wcześniej umówionymi.
Prosimy o poinformowanie w przypadku rezygnacji.

Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Karkonoskie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Karkonoskiego.

REZERWACJA ZAJĘĆ:
telefonicznie: 75 64 550 89,
mailowo: edukacja@muzeumkarkonoskie.pl

Prosimy o dokładne ustalenie terminu zajęć oraz podanie informacji o liczebności grupy i adresu kontaktowego wraz z numerem telefonu i nazwiskiem nauczyciela lub opiekuna.

Wykłady – lekcje muzealne:

 • Kościół Łaski w Jeleniej Górze

Przedstawienie tła historycznego, wydarzeń, które przyczyniły się do powstania sześciu kościołów Łaski na Śląsku, szczegółowe omówienie powstawania kościoła w Jeleniej Górze oraz porównanie modelu jeleniogórskiego kościoła z budowlą, która powstała na bazie modelu.

Lekcję prowadzi: Dział Sztuki

 • Grafika dziewiętnastowiecznych artystów kowarskich

Lekcja przybliży fenomen „szkoły kowarskiej”. W wieku XIX w niewielkich Kowarach prężnie działały dwa wydawnictwa graficzne. Działający w nich graficy ponad tysiąc rozmaitych widoków przedstawili na rycinach, które były popularnymi pamiątkami wśród coraz liczniej napływających w Karkonosze turystów. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.

Lekcję prowadzi: Dział Sztuki

 • Historia dolnośląskiego stroju ludowego (2 poł. XVIII – pocz. XX w.).

W czasie lekcji słuchacze dowiedzą się czym różni się strój od ubioru i co to jest strój ludowy. Na bazie ilustracji, map i obiektów zachowanych w naszych zbiorach prowadzący przedstawi skomplikowaną historię powstania stroju dolnośląskiego, jego zróżnicowanie regionalne i religijne. Dodatkowo w formie uzupełnienia wykładu słuchacze będą mogli na wystawie stałej oglądnąć wyeksponowane elementy odświętnego ubioru kobiecego i męskiego. Wykład przeznaczony dla młodzieży szkolnej, zarówno szkół podstawowych, jak i średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny.

Lekcję prowadzi: Dział Etnologii

 • Zapomniane rzemiosła

W czasie lekcji omówione zostaną wybrane rzemiosła wiejskie: tkactwo lnu (etapy obróbki lnu i produkcja płótna lnianego), bednarstwo, kołodziejstwo, ciesielstwo, stolarstwo, kowalstwo oraz specyficzne dla naszego regionu rzemiosła wiejskie, takie jak zdobnictwo szkła (szlifierstwo, wyrób koralików ) czy malarstwo na szkle (jedno z najważniejszych zjawisk artystycznych w kulturze ludowej na Dolnym Śląsku od końca XVIII do końca XIX w.) Można wybrać 1czy 2 rzemiosła lub grupę rzemiosł (np. rzemiosła związane z obróbką drewna czy zdobnictwa szkła) na jednej lekcji (45 min) lub wszystkie wymienione na dłuższym wykładzie (2 x 45 min). Zajęcia przeznaczone dla słuchaczy ze szkół podstawowych (kl. VI- VIII) lub szkół średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku.

Lekcję prowadzi: Dział Dział Etnologii

 • Historia budownictwa ludowego w Sudetach Zachodnich.

Na tle historii regionu przedstawienie rozwoju osadnictwa i budownictwa ludowego w Sudetach Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem regionu jeleniogórskiego. W prezentacji multimedialnej bogato ilustrowanej mapami, rysunkami i zdjęciami przedstawiona zostanie specyfika Krainy Domów Przysłupowych. Zastanowimy się czym się charakteryzują domy przysłupowe, skąd się wzięły w naszym regionie, dlaczego tylko u nas występują (i czy tylko u nas). Wykład przeznaczony jest dla słuchaczy szkół średnich, studentów i przewodników regionalnych oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny.

Lekcję prowadzi: Dział Etnologii

 • Od Wielkiego Postu do Wielkiej Nocy – obrzędy i zwyczaje związane z tradycją Wielkanocy.

W prezentacji multimedialnej pokazane zostaną różne, często w miastach już zapomniane zwyczaje i obrzędy związane z zaklinaniem wiosny i tradycją robienia palm i pisania jaj. Wykład przeznaczony dla młodzieży szkolnej zarówno szkół podstawowych jak i średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny.

Lekcję prowadzi: Dział Etnologii

 • Tradycja szopki bożonarodzeniowej w Polsce i na Dolnym Śląsku.

W prezentacji multimedialnej zaprezentowane została historia szopki bożonarodzeniowej. Dlaczego szopka krakowska stała się symbolem polskiej szopki bożonarodzeniowej. Czy na Dolnym Śląsku przed 1945 r. istniała tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych i jak one wyglądały. Wykład przeznaczony dla młodzieży szkolnej zarówno szkół podstawowych jak i średnich oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Czas wykładu 1,5 godziny.

Lekcję prowadzi: Dział Etnologii

 • Wokół jeleniogórskiego ratusza miejsca firmy i ludzie. Opowieść o jeleniogórskim rynku.

(starsze klasy podstawówki i szkoły ponadpodstawowe).

Lekcję prowadzi: Dział Historii

 • Oskar Adam Keil przedsiębiorca i wydawca- litografia na karkonoskich pocztówkach – wytwórcy karkonoskiej pamiątki a przemysł rzemiosła naręcznego

(starsze klasy podstawówki i szkoły ponadpodstawowe).

Lekcję prowadzi: Dział Historii

 •  „Jelenia Góra perła Karkonoszy –miasto na przełomie XIX i XX w”.

Lekcję prowadzi: Dział Historii

 • Świat dawnej fotografii- fotografia karkonoska i europejska w zbiorach Muzeum Karkonoskiego

(szkoły ponadpodstawowe).

Lekcję prowadzi: Dział Historii

 • Dawne hutnictwo szkła w Karkonoszach i Górach Izerskich

Pokaz multimedialny: historia hutnictwa szkła na pograniczu karkonosko – izerskim ze szczególnym uwzględnieniem okresu średniowiecza oraz wyniki badań archeologicznych na stanowiskach hutniczych: Piechowice Cicha Dolina, Chromiec. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.

Lekcję prowadzi: Dział Archeologii

 • Początki Jeleniej Góry w świetle źródeł archeologicznych.

Pokaz multimedialny prezentujący wyniki badań archeologicznych związanych z najdawniejszymi dziejami Jeleniej Góry, proces powstawania i rozwoju miasta w okresie średniowiecza oraz najciekawsze znaleziska archeologiczne. Możliwość zorganizowania wycieczki po mieście ze szczególnym uwzględnieniem miejsc interesujących pod względem archeologicznym (Wzgórze Krzywoustego, Stare Miasto). Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.

Lekcję prowadzi: Dział Archeologii

 • Najciekawsze odkrycia archeologiczne regionu jeleniogórskiego w ostatnich latach.

Pokaz multimedialny – prezentacja stanowisk archeologicznych regionu jeleniogórskiego, badanych w ostatnich latach, przybliżenie metodyki badań, najciekawszych znalezisk oraz ich znaczenia dla poznania najwcześniejszej historii regionu. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.

Lekcję prowadzi: Dział Archeologii

 • Civitates principales – główne ośrodki władzy w państwie wczesnopiastowskim.

Pokaz multimedialny prezentujący aktualny stan wiedzy o najstarszych stolicach i ośrodkach władzy w Polsce (Kraków, Wrocław, Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki) na podstawie wyników badań archeologicznych. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych.

Lekcję prowadzi: Dział Archeologii

 • Militaria archeologiczne w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego.

Pokaz multimedialny – prezentacja dawnego uzbrojenia, pochodzącego z badań archeologicznych, znajdującego się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego. Dla uczniów gimnazjum, liceum i grup zorganizowanych. Prowadzący Tomasz Miszczyk.

Lekcję prowadzi: Dział Archeologii

 • Muzealne narracje przedmiotów

Opowieść o obiektach z przeszłości, które związane są z ludzkimi losami i zdarzeniami historycznymi.
Istnieje możliwość interaktywnych zajęć z zabytkowymi przedmiotami, przyniesionymi przez uczestników (np. fotografie, druki z minionych epok, zabytkowe przedmioty rzemiosła artystycznego)