Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Muzeum Karkonoskie

Konkurs – Patroni święci zawsze uśmiechnięci

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza dzieci z zerówek oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Patroni święci zawsze uśmiechnięci”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (klasy zerówkowe) Województwa Dolnośląskiego, został zorganizowany w ramach obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego.

Regulamin Konkursu:

I. Temat konkursu plastycznego: „Patroni święci zawsze uśmiechnięci.”

Konkurs plastyczny zorganizowany w ramach obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego, dla uczniów szkół podstawowych i klas zerówkowych.

II. Cel konkursu:

● zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy na temat świętych patronów, poznania ich życiorysów i historii,

● rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.

III. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i placówek przedszkolnych w kategoriach:

● klasy zerówkowe

● klasy I – III

● klasy IV- VIII

IV. Założenia organizacyjne:

1. Format prac – A4

2. Warunkiem uczestnictwa jest SAMODZIELNE wykonanie pracy plastycznej w technice kolażu z uwzględnieniem atrybutów świętego, wybranego przez siebie patrona z umieszczeniem wizerunku twarzy autora pracy. Wybrany patron może być imienny, wspierający lub być patronem danej miejscowości, województwa, państwa.

3. Rodzice oraz opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora. Przedmiot konkursu: prace dzieci i młodzieży odpowiadające tematowi i poszczególnym kryteriom określonych w punktach poniżej.

4. Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):

a) tytuł pracy,

b) imię i nazwisko ucznia, klasa i nazwa szkoły, adres,

c) klasa do której uczęszcza autor,

d) placówka zgłaszająca prace na konkurs – adres placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia plastyczne,

e) uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie jedną pracę.

5. Termin dostarczania prac do siedziby organizatora konkursu: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra; tel.: 75 645 50 89 do 2 października 2023.

Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w sobotę, 14 października 2023, o godz. 12.00 w Galerii na Górze w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Laureaci zostaną powiadomieni wcześniej drogą mailową lub telefonicznie.

6. Organizator zobowiązuje się do eksponowania prac zakwalifikowanych przez Jury, na wystawie pokonkursowej. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora, który tym samym zyskują prawo do ich reprodukowania, rozpowszechniania, publikacji, bez żadnych roszczeń materialnych ze strony autorów.

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu można kierować do Działu Edukacji, Promocji i Organizacji.

Osoby do kontaktu: Natalia Kryszpin, Edyta Zawodna,

tel: 75 64 550 89,

e-mail: oswiata@muzeumkarkonoskie.pl, info@muzeumkarkonoskie.pl