Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Jeleniogórski Klub Młodych Archeologów z wizytą u archeologów wrocławskich

Blisko rok temu przy Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze powstał Klub Młodych Archeologów, zrzeszający młodych miłośników archeologii – uczniów jeleniogórskich szkół średnich. W ramach działalności klubu jego członkowie brali udział w wykopaliskach archeologicznych zamku w Bolkowie, w wycieczce śladami średniowiecznych zabytków Jeleniej Góry, a także w cyklicznych spotkaniach, na których zapoznają się z tajnikami pracy archeologa oraz nabywają wiedzę na temat dziejów człowieka.

7 maja br., pod opieką pracowników Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, klubowicze wybrali się z wizytą do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu.

Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzenia wystawy „Pobite gary! Ceramika bez tajemnic”, mieszczącej się w Domu Archeologa, przy ul. Koszarowej 3. Przewodnikiem, po niezwykle ciekawej ekspozycji, przygotowanej przez studentów II roku Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, była jedna z jej kuratorek, specjalistka w zakresie badań ceramiki epoki brązu i wczesnej epoki żelaza – dr Dagmara Łaciak. Oprócz opowieści o tym, w jaki sposób i z jakich materiałów ludzie tysiące lat temu tworzyli naczynia gliniane, młodzież miała unikalną okazję zobaczyć z bliska i dotknąć, na co dzień zamknięte w gablotach, zabytki gliniane sprzed setek i tysięcy lat.

Wystawa “Pobite gary! Ceramika bez tajemnic” w Domu Archeologa, przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu, fot. Marek Grześkowiak
Klubowicze podziwiają jedną z pokazywanych na wystawie neolitycznych amfor, pierwsza po prawej – dr Dagmara Łaciak, fot. Muzeum Karkonoskie

Kolejnym etapem wycieczki było laboratorium traseologiczne – część Pracowni Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, również mieszczące się przy ul. Koszarowej 3. W laboratorium, przy użyciu wysokiej klasy mikroskopów optycznych, badane są, często niewidoczne gołym okiem, ślady pozostawione na pradziejowych narzędziach kamiennych i krzemiennych podczas ich używania. W ten sposób możliwe jest ustalenie, do czego służyły konkretne przedmioty. Tajniki pracy traseologa wyjaśniła specjalistka w tej dziedzinie – dr Bernadetta Kufel-Diakowska.

Dr Bernadetta Kufel-Diakowska, prezentuje replikę drewnianego sierpa, zaopatrzonego w krzemienne wkładki, fot. Muzeum Karkonoskie
Dr Bernadetta Kufel-Diakowska, przy mikroskopie, wyjaśnia na czym polega praca traseologa, fot. Muzeum Karkonoskie

Wycieczkę zakończyło zwiedzanie wystawy pt. „Artificalia, naturalia, exotica”, w Muzeum Archeologicznym – oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia, przy ul. Cieszyńskiego 9.

Ekspozycja, wyglądem nawiązująca do idei XVI/XVII -wiecznych gabinetów osobliwości, prezentuje rzadko lub nigdy dotąd niepokazywane zabytki ze zbiorów wrocławskiego muzeum. Podzielono je na trzy kategorie: artificalia (przedmioty zrobione przez człowieka), naturalia (skamieliny, kości wymarłych gatunków) oraz exotica (przedmioty z odległych/ egzotycznych krajów). Wśród eksponatów znalazły się m.in. amfory z badań wzgórza Hisarlik identyfikowanego ze starożytną Troją, urny twarzowe z Etrurii, a także unikalne brązowe przedmioty z Persji, ozdoby z Peru i kolekcja krzemiennych grotów strzał obejmująca zabytki niemal z całego świata.

Także tutaj, młodzi adepci archeologii zostali przyjęci i oprowadzeni przez kuratorów wystawy: mgr Krystynę Jarysz, dr. Radosława Jarysza oraz mgr Monikę Rożek-Gross.

Zwiedzanie wystawy „Artificalia, naturalia, exotica”, w Muzeum Archeologicznym – oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia. O ekspozycji opowiadają mgr Krystyna Jarysz, mgr Monika Rożek-Gross i dr Radosław Jarysz, fot. Muzeum Karkonoskie
Dr Radosław Jarysz wyjaśnia młodym archeologom różnice między urnami twarzowymi z Etrurii i z terenu Polski, fot. Muzeum Karkonoskie

Serdecznie dziękujemy pracownikom Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu za ciepłe przyjęcie i poświęcony czas.

Opiekunem KMA jest dr Stanisław Wilk – kierownik Działu Archeologii w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.