Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

II ETAP WYKONANIA PRAC ZABEZPIECZAJĄCO-KONSTRUKCYJNYCH

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków oraz ze środków finansowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.


Instytucja finansująca

Kwota dofinansowania
•    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 198 806,78
•    Samorząd Województwa Dolnośląskiego 211 906,78
Razem: 410 713,56

 

W ramach II etapu wykonania zabezpieczeń konstrukcyjnych Zamku Bolków zrealizowane zostaną następujące prace:

I. Basteja Zachodnia (XVI C) – wykonanie przemurowań uszkodzonych fragmentów ścian, kamiennych i ceglanych otworów strzelniczych, wykonanie napraw odsadzek i muru na całej wysokości. W skład robót wchodzą:
1) przemurowania ceglanych otworów strzelniczych,
2) uzupełnienie ubytków uszkodzonych muru z nawiązaniem do istniejących fragmentów,
3) wykonanie nawierzchni i wyprofilowanie spadku 5 % na odsadzkach muru kamiennego,
4) wykonanie na koronie muru i odsadzkach warstwy wyrównawczej.

II. Zamek Górny – mur zewnętrzny (VA-Vd, XI) – usuniecie humusu, wykonanie napraw korony murów ścian konstrukcyjnych, wymiana uszkodzonych cegieł lub uzupełnienie cegieł w otworach strzelniczych. W skład robót wchodzą:
1) na odcinkach Va, Vb, Vd XI naprawy korony ścian zewnętrznych,
2) na odcinkach Va, Vb, Vc, Vd XI usuniecie zalęgającego humusu na odsadzkach murów wraz z wykonaniem warstwy wierzchniej,
3) na odcinkach murów Va, Vb, Vc, Vd wymiana uszkodzonych cegieł lub uzupełnienie cegieł w otworach strzelniczych.

III. Mur zewnętrzny zamku (VII, VIII XVIb, XVId) – wzmocnienie uszkodzonych ścian, wykonanie przemurowań, oraz napraw uszkodzonego lica. W skład robót wchodzą:
1) na odcinkach VII i VIII: usuniecie zwietrzelin na styku z powierzchnia terenu i wykonanie podbudowy muru kamieniem, usuniecie wrastającej roślinności, naprawy lica murów, przemurowania otworów strzelniczych, naprawa korony muru wykonanie warstwy wyrównawczej,
2) na odcinku XVIb: wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, przemurowania ceglanych otworów strzelniczych, rozebranie i powtórne wykonanie odkształconego odcinka muru, podbudowa muru na styku z powierzchnia terenu, wykonanie napraw mocno zwietrzałej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentów najbardziej uszkodzonych,
3) na odcinku XVIc: podbudowa muru na styku z powierzchnia terenu, usuniecie zwietrzałych cegieł z lica muru i zastąpienie ich wypełnieniem kamiennym, wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, naprawa korony muru, uzupełnienia ubytków w otworach strzelniczych,
4) na odcinku XVId: podbudowa głębokich ubytków muru na styku z powierzchnia terenu, usuniecie zwietrzałych cegieł z lica muru i zastąpienie ich wypełnieniem kamiennym, wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, wyrównanie korony muru do zachowanych odcinków, naprawa odsadzek od strony dziedzińca i wykonanie na nich warstwy wyrównawczej.

IV. Dom Gotycki II etap (bud. nr II, III) – wzmocnienie uszkodzonych ścian, wykonanie dachów pulpitowych i wykonanie przemurowań. W skład robót wchodzą:
1) w segmencie II1 wykonanie drewnianych dachów pulpitowych pokrytych blachą miedzianą gr 0,6 mm nad konstrukcjami pozostałych resztek sklepień kamiennych,
2) w segmencie II1 i II2 naprawy korony ścian zewnętrznych
3) w segmencie II2 wykonanie podbudowy pękniętego nadproża na poziomie I pietra – wymiana uszkodzonych cegieł lub przemurowania otworów okiennych pokazanych na rys. nr 4 do 8 włącznie,
4) skotwienie komina ze ścianą wschodnią i naprawa komina,
5) przy segmencie II-2 wykonanie spoinowania przypory zewnętrznej na dziedzińcu wewnętrznym od strony zachodniej,
6) wykonanie nowej korony murów na ścianach ceglanych w bud. nr III,
7) usuniecie warstw humusu i wykonanie warstw wierzchnich na odsadzek murów budynku nr III,
8) oczyszczenie przypór w murach budynku nr III i wykonanie ich spoinowania

Całkowity koszt prac związanych z zabezpieczeniem konstrukcyjnym Zamku Bolków w 2011 roku wyniósł 410 713,56 zł.;