Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze w dniu 16.09.2018 r. o godz. 17.00 zaprasza na spektakl “Karmazynowy Poemat” Jana Lechonia

Osią konstrukcyjną muzyczno-multimedialengo przedstawienia jest wiersz „Mochnacki” z tomu Jana Lechonia „Karmazynowy poemat”. – Oto działacz polityczny, ideolog romantyzmu, ale też pianista – Maurycy Mochnacki koncertuje krótko po upadku Powstania Listopadowego w szwajcarskim salonie. Zebrani słuchacze to przede wszystkim emigracyjna Polonia. Muzyka wywołuje w odbiorcach obrazy ojczystego kraju, za którym tęsknią, polskich pejzaży, oraz wizje rozmaitych wypadków historycznych – bohaterskich, będących powodem do dumy i patriotycznych uniesień, lecz również tych, które przyczyniły się do upadku kraju. Lechoń jednak to poeta dwudziestolecia. Nic zatem dziwnego, że pojawiają się u niego także postaci późniejsze – Piłsudski, czy Jacek Malczewski, którego malarska twórczość organicznie łączy imaginarium starożytnej, greckiej mitologii z polską wsią. (W przestrzeni gry pojawią się dwa oryginalne obrazy malarza). – A całość, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, oglądamy w Muzeum Karkonoskim my, Polacy drugiej dekady trzeciego tysiąclecia, zaproszeni przez twórców przedstawienia na występ Mochnackiego, obecnego przy instrumencie w postaci smugi światła. Mówionej i śpiewanej poezji Lechonia towarzyszyć będą ogarniające całą przestrzeń gry projekcje autorstwa Roberta Czepielewskiego. Muzykę partii śpiewanych stworzył Jacek Szreniawa, będący również autorem opartych przede wszystkim na tematach Chopina fortepianowych improwizacji. Wystąpią zaś aktorzy Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze: Małgorzata Osiej-Gadzina, Katarzyna Trzeszczkowska, Piotr Konieczyński, Robert Mania i Jacek Paruszyński.