Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu

 

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty ruchu turystycznego w obszarze pogranicza czesko-polskiego pomiędzy Jelenią Górą i Novým Borem, oraz wytyczenie wspólnego Szlaku szkła. Celem jest poprawa informacji wśród turystów oraz mieszkańców lokalnych o tradycji szklarskiej, która stanowi wspólne dziedzictwo kulturowe obu krajów. Szlaki kulturowe, dziedzictwo materialne i niematerialne wspólnego obszaru poszerzają ofertę ruchu turystycznego o cenne wartości historyczne, które są zapomniane i niedocenione w tzw. turystyce aktywnej. Oferta szlaku kulturowego, szlaku szklarskiego oraz oferta działań związanych z procesem produkcji i opracowania szkła, do których aktywnie zostaną włączeniu odwiedzający, stanowią dla turystów zachętę do dłuższych pobytów oraz poznawania miejsc, które nie sią oferowane w ogólnodostępnych przewodnikach. Celem projektu jest również wydłużenie sezonu turystycznego w regionie. Działania projektu będą realizowane w ciągu całego roku, również poza głównym sezonem turystycznym, i będą zachęcały odwiedzających do pobytów kilkudniowych i do ponownego odwiedzenia regionu. Celem projektu jest również lepsze wykorzystanie turystyczne niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, historycznych technik produkcji i zdobienia szkła. Celem pośrednim jest również wsparcie stosunków transgranicznych na czesko-polskim pograniczu, rozwijanie kontaktów pomiędzy jego obywatelami oraz poprawa ich wzajemnego zrozumienia.

Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky cestovního ruchu na území česko-polského pohraničí mezi Jelení Horou a Novým Borem a vymezení společné Cesty skla. Cílem je zlepšit informovanost turistů i místních obyvatel o sklářské tradici, která je společným kulturním dědictvím obou zemí. Kulturní cesty, hmotné a nehmotné dědictví společného území rozšiřují nabídku cestovního ruchu o cenné historické hodnoty, které jsou zapomenuté a nedoceněné v tzv. aktivní turistice. Nabídka kulturní cesty, sklářské cesty a nabídka aktivit spojených s procesem výroby a zpracování skla, ve kterých budou aktivně zapojeni návštěvníci, motivuje turisty k delším pobytům a k poznávání míst, která nejsou nabízena ve všeobecně dostupných průvodcích. Cílem projektu je také prodloužit turistickou sezónu v regionu. Aktivity projektu budou realizovány po celý rok i mimo hlavní turistickou sezónu a budou motivovat návštěvníky k vícedenním a opakovaným pobytům. Cílem projektu je také lepší turistické využití nehmotného kulturního dědictví, historických technik výroby a zdobení skla. Dílčím cílem je také podpora přeshraničních vazeb v česko-polském příhraničí, rozvíjení kontaktů mezi jeho obyvateli a zlepšení jejich vzájemného porozumění.