Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Muzeum Karkonoskie Siedziba
Muzeum Karkonoskie

SN PL

W ramach projektu Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze we współpracy z Muzeum Śląskim w Görlitz zorganizowało konferencję naukową, która odbyła się w siedzibie jeleniogórskiego muzeum 13 września 2013 roku.  Podczas konferencji wygłoszono 11 referatów dotyczących zagadnień związanych z działalnością grafików tzw. szkoły kowarskiej. Prelegenci przedstawili słuchaczom zbiory graficzne m. in. Muzeum w Gliwicach, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz aktualny stan badań szeregu zagadnień wiązanych z grafiką regionalną. Projekt przyczynił się do wymiany wyników poszukiwań naukowych oraz zapoznania szerszej publiczności z grafiką ilustrującą pejzaż karkonoski, będący wspólnym obszarem kulturowym. Rezultatem przedsięwzięcia było wydanie 500 egzemplarzy tomu zawierającego wszystkie referaty wygłoszone w trakcie konferencji.Sprawozdanie z realizacji projektu „Krajobraz i ludzie na pograniczu śląsko-saksońskim”.

 Muzeum Karkonoskie_Krajobraz i ludzie na pograniczu

Sprawozdanie z realizacji projektu

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze wspólnie z Glasmuseum w Weisswasser przygotowało Projekt: Wystawa  ”Od secesji do modernizmu 1900-1950”, który jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

W ramach projektu miały miejsce dwie wystawy: od 30.IV.2010 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, na której zostało zaprezentowanych ponad 400 najpiękniejszych szkieł ze lat 1900 – 1950, wyrobów najbardziej cenionej na Śląsku i znanej w świecie Huty Josephine. Wystawie towarzyszył informator w nakładzie 1000 sztuk wydany w języku polskim, niemieckim i angielskim.

4.03.2011 wystawa została zaprezentowana u naszego partnera w Glasmuseum w Weisswasser, mieście o podobnych tradycjach szklarskich jak w Szklarskiej Porębie. W Niemczech zaprezentowany został wybór ponad 250 szkieł. Wystawa cieszyła się dużą popularnością wśród środowiska szklarzy.

Wystawy miały na celu popularyzację niezwykle cennych zabytków szkła śląskiego. Obie wystawy obejrzało prawie 3000 osób.

Sprawozdanie z Konferencji: „Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu”.

W dniach 14-16 października2010 r. miała miejsce międzynarodowa konferencja „Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu”. Organizatorami konferencji oprócz Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze byli partner projektu Kreative e. V Lobau, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacja Edukacja dla Demokracji w Warszawie. Podczas konferencji wygłoszono 26 referatów, w trzecim dniu miał miejsce objazd po najciekawszych kościołach barokowych w regionie. Zwiedzano z przewodnikiem kościoły pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze, kościół NMP w Kowarach oraz Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu. W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów, historycy, historycy sztuki, regionaliści, duchowieństwo. Konferencja objęta była Patronatem Honorowym Pana Jerzego Pokoja, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pana Jerzego Łużniaka Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz J.E.Ks. Biskupa Stefana Cichego.

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze serdecznie dziękuje Osobom i Instytucjom, które wsparły organizację konferencji finansowo, organizacyjnie, merytorycznie i promocyjnie oraz Wszystkim, którzy w niej uczestniczyli.

Projekt „Sztuka Baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

» » » więcej

Od secesji do modernizmu

30 kwietnia – 30 lipca

Wystawa czasowa „Od secesji do modernizmu 1900-1950”  ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, prezentuje  ponad 300 unikatowych obiektów ze szkła, pochodzących z Huty Josephine w Szklarskiej Porębie na Śląsku. Obiekty te pozyskano do zbiorów w 1995 roku z przekazu z wzorcowni Huty w Piechowicach. Nigdy dotąd nie były pokazywane publicznie.             » » » więcej

Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich

  

> > > więcej