Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Muzeum Karkonoskie

Rozwój Muzeum Karkonoskiego jako nowoczesnego centrum edukacji kulturalnej

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, pełniąc misję propagowania wielokulturowego charakteru dziedzictwa regionu, poprzez m.in. organizację ponadregionalnych i międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych oraz edukacyjnych, stale się rozwijając i udoskonalając komfort zwiedzania swoich wystaw, otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rządowego – Infrastruktura Kultury, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, na zadanie: Rozwój Muzeum Karkonoskiego jako nowoczesnego centrum edukacji kulturalnej.Zrealizowane zadanie obejmowało zakup nowoczesnego sprzętu, w tym audio przewodników, które umożliwią profesjonalną obsługę wszystkich gości. Audioprzewodniki, dzięki dużym i czytelnym klawiszom, są produktem przyjaznym również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ponieważ Muzeum, w ramach organizowanych wydarzeń, często gości osoby z niepełnosprawnościami, produkt został wyposażony w funkcje wspomagające osoby niepełnosprawne – intuicyjna obsługa urządzenia, kontrastowe klawisze, duży rozmiar opisów na urządzeniu, a także możliwość zwiedzania wystaw poprzez odtworzenie plików dźwiękowych z audiodeskrypcją oraz plików wideo w Polskim Języku Migowym. Urządzenie ponadto posiada wybór pomiędzy 4 językami oprowadzania: polski, angielski, niemiecki i czeski.Dzięki zakupionym audioprzewodnikom, Muzeum podniosło atrakcyjność swojej oferty skierowanej do obsługi zwiedzających. Poprzez zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej – każdy polski i zagraniczny turysta odwiedzający Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, w tym osoby ze specjalnymi potrzebami, może skorzystać z profesjonalnej, wygodnej i indywidualnej formy zwiedzania.Realizacja video: TV Dami