Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Asystent Muzealny – MHIM

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent Muzealny

Miejsce pracy:

Oddział: Muzeum Historii i Militariów

Zakres obowiązków

Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:

 1. Aktywny udział w pracach i realizacji zadań  Muzeum Historii i Militariów.
 2. Udział w inwentaryzowaniu i katalogowaniu zbiorów pozostających w posiadaniu  Muzeum Historii i Militariów
 3. Naukowe opracowywanie zbiorów na kartach katalogu naukowego i w zapisach elektronicznych.
 4. Dbanie o bezpieczeństwo eksponatów
 5. Udział w przygotowywaniach scenariuszy wystaw.
 6. Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnych do wypożyczeń eksponatów.
 7. Pomoc przy organizowaniu wystaw i imprez w  Muzeum Historii i Militariów.
 8. Prowadzenie lekcji, prelekcji itp. z zakresu pedagogiki muzealnej
 9. Udział w przygotowywaniu sprawozdań z pracy oddziału wg obowiązującego w muzeum wzoru (kwartalnych , rocznych) i innych  opracowań ( na polecenie Kierownika Oddziału, Dyrektora lub Głównego Inwentaryzatora Zbiorów)
 10. Pełnienie dyżurów merytorycznych zgodnie z przyjętym w Muzeum Historii i Militariów harmonogramem czasu pracy.
 11. Opracowywanie materiałów i tekstów do wydawnictw muzealnych.
 12. Obsługa zwiedzających (informowanie zwiedzających o aktualnej ofercie wystawienniczej muzeum, oprowadzanie grup zorganizowanych po wystawie plenerowej, pilnowanie ekspozycji).

Nasze wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie  na kierunku historycznym

znajomości przepisów z zakresu muzealnictwa i działalności kulturalnej

obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

preferowana znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki)

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

rzetelność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność

Co oferujemy:

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

przyjazne środowisko pracy

możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

CV*  zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym:  kadry@muzeumkarkonoskie.pl

Termin składania aplikacji:  24.11.2023. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.