Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

ZAPRASZAMY NA KONKURS GRAFICZNY „Karkonosze zimową porą”

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO „Karkonosze zimową porą”

1. Organizator: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ulicy Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

2. Założenia programowe: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

3. Cele konkursu:

– pobudzenie wyobraźni plastycznej ,

– zmierzenie się z techniką wklęsłodruku – linorytu,

– umiejętność interpretacji, przetwarzanie widzianej rzeczywistości ,

– graficzne spostrzeganie świata z uwzględnieniem zasady kontrastu,

– podnoszenie wartości estetycznej

– poznanie regionu

4. Warunki uczestnictwa:

A). Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w dowolnym formacie w technice graficznej najlepiej w linorycie ale uwzględniamy również inne techniki .

B). Prace należy opatrzyć następującymi informacjami (na odwrocie):
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK
ADRES I TEL. SZKOŁY/ZAMIESZKANIA
IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON OPIEKUNA
Konkurs graficzny – temat

C). Prace należy przesyłać pocztą na adres Muzeum lub dostarczyć osobiście. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

5.Organizacja konkursu:

A) Prace ocenia powołane przez organizatorów Jury. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego i na facebooku Muzeum, www.muzeumkarkonoskie.pl

B). Organizatorzy nie odsyłają prac oraz zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych.

C). Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw.

6. Nagrody:

Dla wszystkich laureatów przewiduje się nagrody rzeczowe, prace biorące udział w konkursie prezentowane będą na wystawie w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Galeria na Górze

7. Kryteria oceny:

Poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,

– Indywidualność twórcza, tematyczna,

– Zgodność pracy z tematem przewodnim,

– Samodzielność wykonania prac,

– Pomysłowość

8. Termin:

termin nadsyłania prac do 10 luty 2016r.

– Ogłoszenie wyników: 15 luty 2016r.
– Informacje zostaną umieszczone na str Muzeum i na facebooku,
– Rozdanie nagród: 24 luty 2016r., podczas wernisażu prac konkursowych „XIII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka.”

9. Prace należy dostarczyć na adres:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

Informacje na temat konkursu udziela: Aneta Sikora Firszt, Natalia Kryszpin
Dział Oświatowy Muzeum, tel. 756455078
oświata@muzeumkarkonoskie.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY