Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Gościszowianie w Zamku Królewskim!

W dniu 1 lipca 2021 roku, w Sali Asamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Sellin dokonał aktu wręczenia Nagrody im. Oskara Kolberga Zespołowi “Gościszowianie”.
W ciągu 46-letniej historii przyznawania tej prestiżowej nagrody jest to ósmy jej laureat z Dolnego Śląska.
Oprócz “Gościszowian” dotychczas otrzymali ją: Zespół Górali Czadeckich “Pojana” z Piławy Dolnej, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca “Kyczera” z Legnicy, śpiewaczki ludowe: Michalina Mrozik z Przejęsławia i Zofia Tarasiewicz z Bolesławca, folkloryści: Józef Majchrzak i Henryk Dumin (specjalista ds. Dziedzictwa Niematerialnego w Muzeum Karkonoskim). Nagrodę honorową im. Kolberga otrzymało też Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu.
Jest ona przyznawana jednorazowo za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu i ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jej wartość wydaje się szczególna w odniesieniu do laureatów z regionu, gdzie po 1945 roku nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności. Nowi mieszkańcy przybyli tu 75 lat temu z niemal wszystkich regionów II RP: z Kresów, emigracji i ziem pozostających w obecnych granicach kraju. W procesie budowania dolnośląskiej wspólnoty przeniesione tradycje odegrały decydującą, integrującą rolę.
Z aplikacją wnioskującą o przyznanie tej prestiżowej nagrody wystąpiło Muzeum Karkonoskie, gdzie przechowywana jest dokumentacja pracy zespołu oraz liczne zabytkowe eksponaty przekazane do zbiorów instytucji przez jego członków. Muzeum sprawuje także opiekę związaną z zachowaniem i kontynuacją przekazu tradycji w kręgu tej społeczności, współpracując z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Działania te nawiązują do ratyfikowanej przez RP w 2011 roku Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.