Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

PALIMPSEST

O wystawie „Palimpsest”
Twórczą materią dla artystów związanych z projektem SILESIUM jest spuścizna kulturowa regionu Dolnego Śląska, która niekiedy dalece zatarta staje się zagadką i fenomenem.
Prezentacja kolejnego zagadnienia projektu artystycznego Silesium, która kryje się pod terminem Palimpsest jest próbą rozszyfrowania miejsc i ich tajemnic. Nie jest to działanie bezpośrednie, raczej poprzedzone jest szeregiem studiów różnej natury oraz bezpośrednim doświadczeniem.

W rezultacie cała ekspozycja jest formą interpretacji zagadnienia znaczeniowego palimpsestu – przyjmując szeroko pojęte znaczenie tego terminu – dla właściwości i zjawisk charakterystycznych dla obszaru Dolnego Śląska.
Prezentowane obiekty nawiązują wzajemny dialog wpisując się we “wspólną “przestrzeń.
Język abstrakcji jest formalną klamrą spinającą całą prezentowaną obecnie wystawę w Muzeum Karkonoskim biorących w niej udział artystów.
Kuratorzy: Anna Szewczyk, Urszula Śliz

O projekcie „Silesium”
Projekt artystyczny SILESIUM jest projektem multimedialnym, skierowanym na wprowadzenie do sztuki całokształtu zagadnień związanych z terenem Dolnego Śląska. Projekt ma dostarczyć informacji na temat aktualnej kondycji społecznej własnego środowiska, jego historii i kultury.
Do realizacji projektu została zaproszona grupa wrocławskich artystów o zróżnicowanych zainteresowaniach twórczych, wykorzystujących rozmaite środki wyrazu. Posiadających wybitny, interesujący dorobek artystyczny, weryfikowany przez lata aktywności twórczej poprzez ośrodki akademickie, przez galerie polskie i europejskie, w których wysoki poziom doboru prezentacji artystów jest bezsporny.
Obszarem ich zainteresowań jest DOLNY ŚLĄSK, konglomerat złożonej ilości motywów: począwszy od piękna krajobrazu, poprzez historię, społeczność, nawarstwione kultury lokalne, do zagadnień zmieniającej się ekologii – destrukcji przemysłu i środowiska naturalnego po ich rewitalizację obecnie. Projekt SILESIUM pomyślany jest jako realizowany w czasie proces twórczy: składający się m in. z plenerów, spotkań z mieszkańcami wzbogaconych pomocą ze strony przewodników turystycznych, wykładów pracowników muzeów regionalnych i obiektów zabytkowych. Z założenia ta inna formuła realizacyjna, jest odmienna od kuratorskich wystaw, tutaj artyści w poszukiwaniu tematu eksplorują zasoby Dolnego Śląska. Realizacja SILESIUM to proces twórczy w efekcie mający dać zaskakujące, bardzo interesujące realizacje artystyczne. Wypowiedzi artystów będą odnosić się do otoczenia zewnętrznego i wnętrz, do wydarzeń historycznych, kulturowych, ideowych czego rezultatem będą wystawy zbiorowe artystów prezentujących obiekty sztuki.
Widziane obecnie jako fragmentaryczne i niespójne, bez ciągłości, niekończące się informacje tylko wzmacniają nasze /odbiorcy/poczucie dezorientacji. W atmosferze intensywności obrazu i kontemplacji abstrakcyjnej myśli, zamierzenie festiwalu ma prowadzić widza – odbiorcę do znalezienia własnego sposobu interpretacji i interakcji z obiektami sztuki. Przeszłość generuje nieoczekiwane połęczenia z teraźniejszością, nabiera nowego znaczenia i aktualności. Założony projekt artystyczny ma dodaną wartość kulturową, społeczną budzi potrzebę określenia własnego położenia i nawiązania do eksterytorialności w odniesieniu kulturowym. Pokazuje odbiorcom nieprzewidywalność indywidualnego postrzegania, tymczasowości i zmienności współczesnej ekspresji i estetyki. Wykorzystując nowe i stare technologie. Artyści poprzez osobiste doświadczenia, kreują i przedstawiają własne interpretacje. Celem działalności artystów SILESIUM jest skupienie uwagi opinii publicznej na Dolny Śląsk, ważny region Polski, omówienie zagadnień kulturowych, ważnych dla naszego regionu i podniesienie ich walorów w kontekście ogólnopolskim, będących inspiracją dla działań artystycznych realizowanych za pomocą wielorakich, multimedialnych środków wyrazu, nawiązanie współpracy z placówkami kultury w regionie oraz wprowadzenie dzieł w społeczność regionu, stworzenie warunków dla realizacji najbardziej aktualnych i wartościowych ideowo oraz artystycznie dzieł sztuki.
Tekst: Anna Szewczyk, Urszula Śliz

O artystach
Maciej Albrzykowski
Urodzony w 1960 r. w Zakopanem. Dyplom z rzeźby: 1986 r. PWSSP Wrocław, pracownia prof. Feliksa Kociankowskiego. Obecnie jest pracownikiem ASP we Wrocławiu na stanowisku adiunkta w pracowni dyplomującej prof. Zbigniewa Makarewicza w Katedrze Rzeźby. Prowadzi samodzielnie pracownię technik rzeźbiarskich – drewno na Wydziale Malarstwa i Rzeźby we Wrocławiu.
Rzeźba jest dla mnie elementarnym językiem wypowiedzi. W swoich działaniach artystycznych organizuję przestrzeni za pośrednictwem wszelkich (adekwatnych do koncepcji) materiałów, posługuję się typowymi technikami rzeźbiarskimi jak modelowanie, odejmowanie i konstruowanie

Grażyna Jaskierska-Albrzykowska
Dyplom z rzeźby 1988 r. w PWSSP we Wrocławiu w pracowni doc. Leona Podsiadłego. W 1988 r. rozpoczęła pracę na uczelni w pracowni ad. Alfredy Poznańskiej w Katedrze Rzeźby. Obecnie prowadzi dyplomującą pracownię rzeźby w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w ASP we Wrocławiu. Brała udział w 18 wystawach indywidualnych, 98 wystawach zbiorowych, udział w 17 realizacjach plenerowych.
Idea doświadczania gry przestrzennej jest pretekstem do ciągłego poszukiwania koncepcji plastycznej. Każda realizacja coś komunikuje, ale też za każdym razem to ona wnosi dodatkowe treści. Nie wszystko można od razu zdefiniować i to skłania mnie do pracy nad różnymi projektami, które zależą od kontekst miejsca, czasu, osób, tematu. Pojawienie się pomysłu w specyficznych sytuacjach i ciekawość powstającego dzieła jest dla mnie powodem do szukania i podejmowania wciąż nowych wyzwań artystycznych.

Małgorzata Kazimierczak
Artystka od lat działająca w obszarze sztuki idei, koncepcji, przestrzeni instalacyjnej, obiektu, fotografii, rysunku, filmu, video-art. Realizuje projekty intermedialne łącząc wiele dziedzin, technik i doświadczeń. Realizuje często projekty otwarte, procesualne oparte na spotkaniu i kontakcie. Odwołuje się często do miejsca czasu i ludzi którzy ją otaczają. W 1995 r. ukończyła studia w ASP we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. ‘’Wielowarstwowość słów i przemijanie znaczeń’’ /Instalacja audio-wideo/ Koncepcja projektu jest osadzona w kontekście społecznym, lecz i wykraczająca poza zwykłe społeczne uwarunkowania. To kolejna próba poszukiwania czegoś, co stanowi miano uniwersalne w odniesieniu do wielości i różnorodności ludzkich przekonań istniejących czasami w kontekście środowiskowym, zwyczajowym, kulturowym oraz wywodzących się z odrębności własnych indywidualnych doświadczeń z różnorodności światopoglądowej możemy czerpać i zmieniać swoją świadomość, obdarowując się wzajemnie. Pozostając w szacunku dla innych poglądów oraz w wewnętrznym dystansie do przekonań własnych…

Kamil Moskowczenko
Ur. w 1983. Dyplom z malarstwa ASP we Wrocławiu w 2009r. Autor wystaw indywidualnych i uczestnik zbiorowych w tym “Survival 3” i “Survival 4”, “Grand Kanion”, “Bazar Sztuki”, “RTGeppert” i wielu innych. Współzałożyciel i kurator Galerii Sztuki Współczesnej EMDES. W roku 2009 nominowany do nagrody “Szczyt Kultury”. Od 2011 asystent w Katedrze Malarstwa wrocławskiej ASP. W swojej twórczości posługuje się klasycznymi i nowymi mediami – tworzy obiekty, instalacje, obrazy, wideo, jest autorem performance.
„Preparaty dolnośląskie”
Obiekty stanowią rozwinięcie cyklu poświęconego historii baroku śląskiego oraz kondycji historycznego dorobku tego regionu. Sztukateria jako element architektury baroku wydaje się niemal symbolicznym wyrazem charakteru regionu śląskiego w tym jego aspekcie, który w nawiązaniu do tradycji materialnej jednocześnie akcentuje te formy kultury które najlepiej odpowiadają ludzkiej kondycji duchowej.

Anna Kowalska – Szewczyk
Dyplom z zakresu malarstwa w 1982 r. w PWSSP Wrocław, obecnie ASP. Od tego roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obecnie zatrudniona na stanowisku profesora, prowadzi pracownię malarstwa. Bierze udział w wystawach krajowych i zagranicznych m.in.; ASP w HBK Brunszwik w 2000 Scottish National Portrait Gallery w Edynburgu 2007 r. „Breslauer malerei kunst und unikatglas” Wiesbaden 1998 r. „Art Poland” Marmara Universiti Istambuł 2009 r., Konkurs im. Daniela Chodowieckiego Akademie der Kunste Berlin 2010, „Spazii immaginari” Cordenone 2010 r. Jest również kuratorem wystaw.
Pejzaż kultowy – Fenomen wiary i nadziei interesuje mnie od zawsze. Symbolika religijna oraz obiekty sakralne występujące na Dolnym Śląsku w jak najszerszym kontekście stają się tematem moich zainteresowań. Z jednej strony obnażają one nasze pragnienia, natomiast z drugiej są źródłem energii, która jest nie do końca przeze mnie rozpoznana, ale podświadomie znacząca. Występuje tu również swoiste połączenie sztuki klasycznej z regionalną, co daje nową jakość.

Urszula Śliz
Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego we wrocławskiej PWSSP w 1993. Malarz abstrakcji, zajmuje się fotografią oraz rzeźbą. Udział w licznych wystawach /50/ w liczących się ośrodkach w Polsce i zagranicą, między innymi 2007 “Identity”, Galeria Otto Nagel, Berlin; 2008 “Dichotomos”, Galeria 2 piętro, Wrocław; 2008 “Pamiętniki pokolenia Tamagotchi”, Galeria Klimy Bochenskiej, Warszawa; 2008 Norwich Castle Art Show, Norwich, Norfolk Museum, UK; 2009 “Emblemat”, The Hub, Newmu, Norwich, UK; 2010 “Point of Address”, Outpost, Norwich, UK; 2011 The Photographic Angle ” Rituals of Recreation” London, Leeds, Slough, Milton Keynes, Crawley UK; 2012 „Topos. Metafora Krzywej” Galeria Entropia Wrocław.
Transponuję, przyjmując szeroko pojęte rozumienie terminu palimpsest. Nie zawężam się tylko do odniesienia lokalnego, ale odnajduję we właściwościach i zjawiskach istniejących w obszarze Dolnego Śląska przemieszczenia, nawarstwienia znaczeniowe i ideologiczne w zatartych lub wyłaniających się formach uniwersalne ponadczasowe charakterystyczne dla przestrzeni o zmiennej krzywej wydarzeń historycznych.

Igor Wójcik
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom w 1993. Był stypendystą Fine Art’s Ateliers of Hollywood w USA i Atlantic Region Learning Center w Kanadzie. Oficer Orderu Polonia Restituta. Brał udział w ponad 80 wystawach zbiorowych i indywidualnych, m.in. w: warszawskiej Zachęcie, BWA w Szczecinie, Rzeszowie i Wrocławiu, Muzeum Medalierskim, Muzeum ASP, Muzeum Miejskim, Galerii Foto-Medium-Art i Galerii Miejskiej we Wrocławiu, Willi Decjusza w Krakowie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Centrum Sztuki Współczesnej DOX w Pradze, Muzeum Sztuki Europejskiej w Libercu, Galerii Gambit w Pradze, Polskich Instytutach w Pradze, Bratysławie i Lipsku, Galerii Toporowicz w Los Angeles, Muzeum Krajowym w Brunszwiku, Salinenmuseum w Halle, Von der Heydt Museum w Wuppertalu.
Aktualny palimpsest. Odkrywamy rzeczy i sprawy, których już nie znamy. Sztuka jest odkrywaniem nie poznanego, ale też odgadywaniem poukrywanych znaczeń. W imię postępu wywabia się aksjomaty, a nawet traci artefakty i wymazuje się ich twórców.
Palimpsestowność sztuki ujawnia się w dobie bezwarunkowego pluralizmu i równouprawnienia jej formuł. Polityczna poprawność ukrywa na gruzowisku postmodernistycznego chaosu idee i ich prawdy. Jest jeszcze czas na ich odnalezienie. Póki się całkowicie nie zrównamy. Póki możemy te palimpsesty odczytać.
01 - malarstwo A. Szewczyk-Kowalska, rzeźba- M. Albrzykowski

02 - rzeźba- M. Albrzykowski, malarstwo- U. Śliz

03 - malarstwo I. Wójcik, rzeźba- G. Jaskierska-Albrzykowska

04 - od lewej U. Śliz, A. Kowalska-Szewczyk. K. Moskowczenko

05 - rzeźba - G. Jaskierska-Albrzykowska po prawej M. Kazimierczak w głębi U. Śliz

06 - M. Kazimierczak, K. Moskowczenko

07 - G. Jaskierska-Albrzykowska

08 - detal-. G. Jaskierska-Albrzykowska w głębi K. Moskowczenko

09 - M. Albrzykowski

10 - M. Albrzykowski

11 - A. Kowalska –Szewczyk

12 - G. Jaskierska-Albrzykowska

13 - U. Śliz

14 - M. Kazimierczak

15 - K. Moskowczenko

16 - I. Wójcik

17 - artyści od prawej U. Śliz, I. Wójcik , M. Kazimierczak, A. Szewczyk-Kowalska; foto Mniamos

18 - foto Mniamos

19 - foto Mniamos