Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

FRAGMENTY NACZYŃ WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH Z GRODZISKA W JELENIEJ GÓRZE – GRABARACH

Fragmenty naczyń, glina, formowanie ręczne, wypalanie, miejsce znalezienia – grodzisko Jelenia Góra – Grabary, wczesne średniowiecze, IX – X wiek naszej ery, nr inw. MJG – A – 409/1-10

10 fragmentów ceramiki, w tym: 4 fragmenty wylewów (dwa niezdobione, dwa zdobione ornamentem rytym grzebykowym), 1 fragment dna, 5 fragmentów brzuśców (jeden niezdobiony, jeden zdobiony ornamentem linii rytej falistej, dwa zdobione ornamentem linii rytych prostych prostopadłych względem siebie, jeden zdobiony ornamentem rytym grzebykowym).