<< <  Strona 6 z 6

Pracownicy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, artyści z ASP we Wrocławiu, dziennikarze, przedstawiciele samorządów, rzemieślnicy szklarze uczestniczyli w dniach 16-17.06.2011r w tradycyjnych targach szklarskich w Novym Borze.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska- Rzeczpospolita PolskaTytuł projektu:
Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki

Strona www projektu:
www.muzeumkarkonoskie.pl

Partner wiodący:
Město Nový Bor (Miasto Nový Bor) – LB

Partner projektu:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – DŚ

Wartość dofinansowania z EFRR   1 349 002,00– EUR
w tym:
Partner wiodący   781 368,00– EUR
Partner projektu   459 825,00– EUR

więcej