<< <  Strona 2 z 6  > >>

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza 22 września 2012 o godzinie 16.00 do domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie na otwarcie wystawy "Malarstwo Wlastimila Hofmana (1881-1970) ze zbiorów czeskich".
EKOGLASS 2011 w ramach projektu pn. "E-glass. Ekoglass Festiwal 2012". Dom Carla i Gerharda Hauptmannów. Szklarska Poręba, 06.07.2012 r.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska- Rzeczpospolita PolskaTytuł projektu:
Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki

Strona www projektu:
www.muzeumkarkonoskie.pl

Partner wiodący:
Město Nový Bor (Miasto Nový Bor) – LB

Partner projektu:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – DŚ

Wartość dofinansowania z EFRR   1 349 002,00– EUR
w tym:
Partner wiodący   781 368,00– EUR
Partner projektu   459 825,00– EUR

więcej